Medicinpædagogisk Team

​Medicinpædagogisk Team har udviklet nye metoder, der understøtter borgere med psykiske lidelser i at få indflydelse på deres egen medicinske behandling.

Medicinpædagogisk Team

Medicinpædagogisk Team er et bydækkende tilbud til borgere tilknyttet behandlingspsykiatrien og som bor på et socialpsykiatrisk bosted i Københavns Kommune. Teamet, som er tværsektorielt, har udviklet forskellige medicinpædagogiske metoder, der understøtter det rehabiliterende arbejde og borgerens unikke recoveryproces. Med de medicinpædagogiske indsatser kan borgerne opnå bedre indsigt i egen sygdom og behandling, og de bliver dermed bedre klædt på til at tage medansvar for og få mere indflydelse på deres medicinske behandling.

Få inspiration og hjælp til medicinpædagogik

Teamet besøger de psykiatriske afdelinger i PCK og afholder inspirationsmøder og undervisning i medicinpædagogik samt tilbyder inspiration og assistance til at iværksætte medicinpædagogiske indsatser både under og efter udskrivelse.  På bostederne tilrettelægger teamet bl.a. skræddersyede individuelle borgerforløb, medicingennemgange, gruppeforløbet "Hørt og Set", introduktion til deres eget udviklede dialogspil, samt undervisning i medicinpædagogik.

Derudover er 2 af konsulenterne i teamet medlem af MINT (motivational interviewing network of trainers) og underviser i Den Motiverende Samtale.  Du kan læse mere om teamets metoder og tilbud i inspirationskataloget.

Inspirationskatalog

Folder om MPT til indlagte borgere

Kontaktoplysninger:

Du er velkommen til at kontakte teamet for at få inspiration og hjælp til at anvende de medicinpædagogiske metoder, som teamet har udviklet.

Christina Aude Lahs

Tlf: 21 25 80 14
Mail: christina.erika.bredahl.aude.lahs@regionh.dk

Anne Juel Huusom

Tlf: 21 26 33 01
Mail: anne.juel.huusom@regionh.dk


Redaktør