Akut Psykiatrisk Hjælp

Har du akut behov for psykiatrisk hjælp? Ring 38 64 37 36.

Psykiatrisk Center København tilbyder en ny og forbedret akut hjælp til borgere med psykiske sygdomme.

Ring på 38 64 37 36. Telefonen besvares af en sygeplejerske, der guider dig til rette hjælp. Dette kunne f.eks. være:

  • Støttende telefonsamtale
  • Akut besøg i eget hjem af sygeplejerske og læge
  • Aftaler om evt. behandling i dit hjem
  • Evt. hjælp til indlæggelse

​I telefonen aftales bl.a.:

  • Mødested (med sygeplejerske eller læge)
  • Inddragelse af familie, venner eller andre pårørende
  • Aftaler om evt. behandling i dit hjem med mulighed for
  • personlig kontakt flere gange dagligt eller via fx telefon,
  • sms eller e-mail
  • Evt. hjælp til indlæggelse

Telef​onen er døgnåben, og vi kan besøge d​ig mellem kl. 8.00-22.00.


Hvem bestå​r personalet af?

Personalet består af en overlæge, en afdelingssygeplejerske, reservelæger, sygeplejersker, psykologer, plejer, ergoterapeuter og socialrådgiver.Redaktør