Anoreksiklinikken

​Anoreksiklinikken hører organisatoisk til under Psykiatrisk Center Ballerup, og behandler spiseforstyrrelser, som dækker over to forskellige psykiske lidelser, anoreksi, også kaldet nervøs spisevægring og bulimi, som er nervøse spiseanfald. Fælles for de to er behovet for at kontrollere sin krop og indtaget af mad for at styre vægten. Pr. 1. maj 2018 flytter afsnittet geografisk til Psykiatrisk Center Ballerups matrikel i Ballerup.

​​Anoreksi er en alvorlig psykisk sygdom. Anoreksi viser sig typisk som modstand mod en normalvægt og et stort behov for at kontrollere spisning, vægt og motion. Anoreksi er ikke overdrevet selvoptagethed men er en sygdom, der kan helbredes.​​

Har du mistanke om, at du lider af en spiseforstyrrelse, eller kender du én, du er bekymret for, kan Anoreksiklinikken hjælpe efter henvisning fra egen læge. Klinikken modtager patienter over 18 år.

Behandling
Målet med behandlingen på Anoreksiklinikken er, at du støttes i at finde en identitet, der ikke alene er baseret på vægt og kropsbillede. Dette sker ved at:

  • Du opnår og vedligeholder en biologisk forsvarlig og stabil vægt
  • Dine spisevaner og mønstre normaliseres
  • Du lærer at korrigere forvrængede kropsopfattelser
  • Følelsesmæssige konflikter bearbejdes
  • Du opnår større kendskab til dig selv og dit samspil med andre mennesker.

Behandlingen på Anoreksiklinikken er todelt og fokuserer på mad og vægtøgning samt psykoterapi og miljøterapi, så du får hjælp til at udvikle dig.

Behandlingen varetages af et tværfagligt team af læger, psykologer, diætister, sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter, sygehjælpere og sekretærer. Behandlingstilbuddet består af indlæggelse, ambulant behandling eller en kombination heraf.​

Anoreksiklinikkens pjecer om spiseforstyrrelser

Redaktør