Ergoterapi

​Formålet med ergoterapi som behandlingsmetode er overordnet at sætte dig i stand til at opnå en tilfredsstillende tilværelse, så du kan blive rask. Ergoterapeuten arbejder aktivitetsorienteret med udvikling af dine færdigheder, der gør det muligt for dig at fungere på et niveau, der er tilfredsstillende for dig.

Behandling 
Ergoterapeuterne behandler de problemer, der har med aktivitet at gøre. 

Behandlingens formål er at gøre dig i stand til at vedligeholde, generhverve og forbedre funktionsevnen og understøtte de ressourcer, du har og skal bruge for at blive rask.

Ergoterapi indgår i det samlede tværfaglige behandlingstilbud på Psykiatrisk Center København, og ergoterapeuten fungerer også som din kontaktperson og forløbskoordinator for det samlede behandlingsforløb.

For at tilrettelægge den rette behandling for dig foretager vi en ergoterapeutisk undersøgelse, som afdækker din motivation for aktivitet, aktivitetsmønster, kommunikationsfærdigheder, motoriske færdigheder samt omgivelsernes betydning for din tilværelse.

Behandlingsformen foregår individuelt eller i grupper og kan bl.a. indeholde:

  • Tilpassede mestrings-strategier
  • Træning af sociale færdigheder
  • ADL-træning
  • Sanseintegration
  • Fysiske aktiviteter
  • Kreative aktiviteter
  • Undervisning i hverdagslivets betydning og tilrettelæggelse
  • Ansøgning om støtte i hjemmet
  • Ansøgning om kugle- eller kædedyner

I tæt samarbejde med dig vil ergoterapeuten tilpasse aktiviteterne, som handler om at træne din psyke og krop bl.a. færdigheds- eller aktivitetstræning og undervisning i at bruge aktiviteter i hverdagen, alt sammen for at gøre dig i stand til at leve et meningsfuldt liv. ​

Ergoterapeuten bruger kognitive, miljøterapeutiske, psykodynamiske og ergoterapeutiske behandlingsprincipper.

På Psykiatrisk Center København anvender vi en dynamisk udviklende behandlingspsykiatri, og det ergoterapeutiske undersøgelses- og behandlingstilbud tilpasser vi derfor løbende undervejs i behandlingen, så det passer til dine behov.​

Redaktør