Fysioterapi

​Fysioterapeutisk behandling er for dig, som ønsker hjælp til at udvikle og vedligeholde dit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Med fysioterapeutisk behandling får du mulighed for at genetablere kropslig og følelsesmæssig balance med det formål, at du bliver bedre til at mestre din livssituation.

Behandlingen er hensigtsmæssig, hvis du har problemer med uro og rastløshed, dårlig kondition eller overvægt. Samtidig kan du med behandlingen afhjælpe angst, depression eller social isolation. 


Behandling
Du vil som det første gennemgå en fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering, så vi kan sammensætte den rette behandling. Den kan bl.a. bestå af følgende:

 • Orienterende samtale
 • Observation i gruppesammenhæng
 • Kropsbillede-undersøgelse
 • Berg's balancetest
 • Almen fysioterapeutisk undersøgelse fx neurologisk- og reumatologisk undersøgelse
 • Test af funktioner som balance, gang og bevægelighed.

På baggrund af en orienterende samtale, evt. en kropsundersøgelse samt en tværfaglig behandlingsplan sætter du nogle mål for behandlingen sammen med en fysioterapeut. Behandlingen kan foregå individuelt og i grupper og være støttende eller indsigtsgivende.

Det er dine behov og motivation, som er afgørende for, hvordan behandlingen sammensættes samt niveauet af behandlingen.

Den fysioterapeutiske kerneydelse er kropsterapi, og med denne kan du afhjælpe:

 • Forstyrret kropsopfattelse og vrangforestillinger
 • Mangelfuld kropslig afgrænsning
 • Motorisk uro og angst
 • Usikker identitetsfølelse
 • Smerter og klager over disse.

Ligeledes tilbyder vi psykoedukation, som er undervisning i psykisk sygdom i forbindelse med fx angst, kost, motion og kropsbevidsthed.

Behandlingen kan også tilrettelægges i forbindelse med genoptræning, hvis du har specifikke lidelser af reumatologisk, neurologisk, ortopædkirurgisk eller geriatrisk art.

I forbindelse med udskrivning kan du få tilbudt et kortere forløb i relevante fysioterapeutiske behandlingstilbud, og vi motiverer dig til at fortsætte med fysisk aktivitet i fx de socialpsykiatriske træningstilbud.

Redaktør