Medicinsk Behandling

​I en del behandlingsforløb anvender vi medicin som supplement til de øvrige behandlingstilbud.

Der findes mange forskellige psykiatriske lidelser, og derfor er behandling og behandlingsforløb individuelle. 

Personalet kan informere dig om medicinens formål, virkninger og bivirkninger, og du kan også få skriftlig information om den ordinerede medicin.

Hvis du er indlagt, bliver din egen medicin opbevaret af personalet, og du får hospitalets medicin, som er gratis.

Redaktør