Miljøterapeutisk behandling

​Behandlingen på Psykiatrisk Center København er som udgangspunkt miljøterapeutisk. Det vil sige, at vi arbejder ud fra dine individuelle behov fx gennem tilbud fra psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter. Behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i dine konkrete behov og den lidelse, du har i samarbejde med det afsnit, du er tilknyttet.

Med den miljøterapeutiske behandling tilbyder vi en række fysiske og sociale aktiviteter, som du kan læse om herunder.

Fysiske aktiviteter
Fysiske aktiviteter giver, ud over at øge velvære og energi, en direkte bedring af nervøse symptom​er og mindsker angst og spændinger.

Varmtvandsbassin
I fysioterapien har vi et varmtvandsbassin, hvor du fx kan arbejde med at mindske spænding i overanstrengte muskler og styrke svage muskler. Den første del af programmet er fællesøvelser, hvor hele kroppen bevæges igennem. Bagefter kan du lege, få vandmassage, slappe af eller lave specialtræning alt efter hvad du har lyst til.

Styrketræning
Styrketræning er også en fysisk behandlingsmetode, vi tilbyder. Styrketræning øger musklernes styrke og udholdenhed og modvirker stivhed i muskler og led. Vi arbejder med et struktureret program. Først varmer vi op, og derefter arbejder vi med selve styrketræningen. Vi anvender bl.a. elastikker som modstand, og vi bruger kroppens egen vægt i øvelserne. Til sidst udspænder vi muskelgrupperne.

Løbetræning
Løbetræning forbedrer konditionen og øger kroppens velvære. Vi varmer først op og løber så i Fælledparken. Det er ikke nødvendigt, at du har løbet før for at deltage. I starten skiftevis går og løber du, indtil du kan løbe hele distancen på cirka to km. Herefter kan du øge distancen. Vi har også personer, der går i stedet for at løbe.

Kropsbevidsthed
Body Awareness Therapi, forkortet BAT, er en behandlingsmetode, der sigter mod øget kropsbevidsthed. I BAT arbejder du med en række enkelte bevægelser, der påvirker din balance, spændinger i muskler og vejrtrækning. Du får mulighed for at lære dig selv bedre at kende og tyde kroppens signaler. Et vigtigt element er at være nærværende, og du får også mulighed for at arbejde med dine relationer til andre.

Sociale aktiviteter
Udover fysiske behandlingsformer, har vi også relationsskabende sociale behandlingsformer. Gennem samtaler tager vi fx udgangspunkt i her-og-nu-situationer. Du vil få en større forståelse for mellemmenneskelige forhold og andres situationer. Sammen med andre får du mulighed for at ændre uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre.

Vi arbejder med konkrete, praktiske løsningsmodeller i forhold til dine og de andre deltageres livsvilkår. Det kan fx dreje sig om problemer med økonomi, bolig, kontanthjælp, sygedagpenge eller pension. Desuden lægger vi vægt på at etablere sociale kontakter uden for hospitalet, og sammen kan vi lægge en holdbar plan for fremtiden.

Kreativt værksted
I det kreative værksted kan du udfolde dig kreativt med fx ler, kollager, tegning/maling, syning, smykke- og lysproduktion, træsløjd, læderarbejde, vævning mv.

Samværsgruppe
I samværsgrupperne mødes forskellige patienter om en aktivitet, som gruppen selv har planlagt. Det kan fx være spil, oplæsning, diskussion af noveller, artikler eller digte, lytte til musik, synge, spille eller korte ture ud af huset.

Udflugtsgruppe
Udflugtsgruppen tager på ture og beslutter i fællesskab, hvor turen går hen. Der er mange muligheder, fx skovture, zoologisk have, museumsbesøg, udstillinger, cafébesøg m.v. Vi arbejder også med bevægelse gennem fx gåture, bowling, badminton mv.

Redaktør