Distriktpsykiatrisk Center Indre By og Østerbro

​Distriktspsykiatrisk Center tilbyder behandling til dig, som bor på Østerbro eller i det indre København, og som lider af psykiske sygdomme som fx. skizofreni, affektive tilstande og personlighedsforstyrrelser.

​Har du fået en henvisning, vil du som det første blive tilset af en læge eller en psykolog. Dernæst sammensætter vi i fællesskab et behandlingsforløb passende til dig.

Behandling
I behandlingen indgår samtaler, so​​​cialrådgivning, socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. Behandlingen kan foregå fortrinsvis på Distriktspsykiatrisk Center eller ved evt. hjemmebesøg.

Distriktspsykiatrisk center har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, der varetager behandlingen af bydelens borgere under indlæggelse. 

Distriktspsykiatrisk Center samarbejder desuden med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. 

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og fysio- og ergoterapeuter.

Henvisning til Distriktspsykiatrisk Center Østerbro og Indre By sker via egen læge eller privatpraktiserende psykiater.


Patientinformation

Redaktør