Intensivt Affektivt Ambulatorium

​På Intensivt Affektivt Ambulatorium tilbyder vi opfølgende behandlingsforløb til dig, som har fået en affektiv diagnose, eksempelvis angst og depression.​

Behandlingsforløbet bliver tilrettelagt, efter du er blevet udskrevet fra et sengeafsnit på Psykiatrisk Center København i overgangsfasen til videre behandling på Distriktspsykiatrisk Center, Kompetencecenter for Affektive Lidelser, ved privatpraktiserende psykiater eller din egen læge. Forløbet har til hensigt at undgå genindlæggelse og give dig de bedste forudsætninger i din videre behandling. 

Behandling
Behandlingsforløbet har en varighed på maksimalt 6 måneder. Behandling 14 dage efter du er blevet udskrevet, vil du få en samtale med en overlæge. På baggrund af din situation tilbyder vi følgende behandlingstilbud:

  • Individuelle samtaler med læge, sygeplejerske og efter behov, psykolog og socialrådgiver.
  • ​Psykoedukation, det vil sige undervisning i psykisk sygdom, i gruppe af 3 ugers varighed med i alt 6 sessioner
  • Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppe, kaldet KAT, af 8 ugers varighed med i alt 1 dobbeltsession per uge
  • Fysioterapeutisk behandling med metoden, Body Awareness Terapi, kaldet BBAT     
  • Motiverende livsstilssamtale.

Har du været indlagt mere end 3 gange tidligere, vil du fortrinsvis blive tilbudt et 3 måneders forløb foruden kognitiv adfærdsterapi i gruppe. Har du derimod haft 3 eller færre indlæggelser, vil du blive tilbudt et forløb på 6 måneder. ​

Patientinformation​

Hent patientinformation her: Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Redaktør