​​

Ambulatorium for Affektive Lidelser

​Affektive lidelser er betegnelsen for depression, tilbagevendende depression, mani eller bipolar lidelse. Bipolar lidelse kaldes også manio-depressiv sygdom. Lider du af en af disse sygdomme, kan du eventuelt blive henvist til at komme i behandling i Ambulatorium for Affektive lidelser. Da vores behandlingstilbud er målrettet en undergruppe af de patienter, som har disse sygdomme, skal man opfylde forskellige krav for at kunne komme i behandling.

Behandling
Ambulatorium for Affektive Lidelser er et ambulatorium, og du vil blive tilbudt en kombineret medicinsk og psykologisk behandling afhængig af din sygdomssituation.​

Centeret har vist, at tidlig ambulant medicinsk og psykologisk behandling af bipolar sygdom nedsætter risikoen for genindlæggelse betydeligt. Vi tilbyder derfor et behandlingsforløb til personer, der for første gang får stillet diagnosen mani eller bipolar lidelse.

Senere i sygdomsforløbet kan vi tilbyde behandling, hvis du har en langvarig, vanskelig behandlelig bipolar eller depressiv lidelse. Dette gælder også for personer med ustabil bipolar lidelse med hyppige sygdomsfaser, også kaldet rapid cycling.

Hvis du ønsker at blive gravid eller allerede er blevet gravid, og du lider af tilbagevendende sværere depression eller bipolar lidelse, kan du blive henvist til behandling på Centeret. Vi tilbyder desuden din læge telefonisk rådgivning i forbindelse med graviditet.

Behandlingsforløb
Behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt og består i individuelle lægesamtaler med fokus på diagnostik, medicinsk behandling og bedring af sygdom og symptomer. Samtidig er gruppe-psykoterapeutisk behandling (psykoeukation) en del af behandlingen for dig med bipolar lidelse. Individuelle psykologsamtaler samt støttende samtale med sygeplejerske kan i visse tilfælde også være del af behandlingen.

Forskning
Udover behandling rummer Ambulatorium for Affektive lidelser også en internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesenhed, hvor vi forsker i affektive lidelser med henblik på at udvikle vores behandlingstilbud.​​​

Redaktør