​​​

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse

I Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse tilbydes kortvarig psykoterapeutisk behandling til dig, der har forsøgt selvmord eller som har selvmordstanker og som ikke er tilknyttet eller berettiget til anden behandling i psykiatrien.

Vi har ikke mulighed for at tilbyde akut hjælp eller akutte samtaler.

Hvis du har brug for akut hjælp, henvend dig i​ psykiatrisk akutmodta​gelse.

Alle kan få selvmordsta​​nker

Vi kan alle komme i krise eller over tid blive viklet så godt ind i forskellige problemstillinger, at det kan være vanskeligt at se sig ud af dem.

Findes der nogen i dit netvær​k, som du kan betro dig til?

Tænk over om der er nogen i dit netværk som er gode at snakke med om selvmordstankerne. Andre kan måske blive usikre, når de hører om at nogen har selvmordstanker. Derfor kan det i en periode være vigtigt også at søge professionelt hjælp.​

Andre kan​ hjælpe, når du selv er kørt fast

Der kan være mange grunde til, at mennesker kommer i en situation, hvor de ser selvmord som eneste udvej. For nogle kan det skyldes, at de er stærkt påvirkede af voldsomme hændelser eller forandringer i deres liv, men der kan også være andre årsager.

Det er vigtigt, at du får hjælp, hvis du oplever dig overvældet og udmattet efter langvarige og ihærdige forsøg på at løse vedvarende problemer, der har medført tanker om selvmord som udvej eller måske endda har ført til handling i form af et selvmordsforsøg.​

Målgru​ppe

Vi tilbyder kortvarige psykoterapeutiske forløb til personer, som ikke allerede i forvejen er tilknyttet eller berettiget til anden behandling i psykiatrien.

Du skal have folkeregisteradresse i Region Hovedstaden, for at kunne gå hos os. Bor du i en anden region, kan du finde tilsvarende selvmordsforebyggende klinikker i dit nærområde på følgende link:

https://selvmordsforebyggelse.dk/

For at få tilbudt et forløb hos os, må du ikke have et aktivt stof- eller alkoholmisbrug.

Er du i forvejen i et behandlingsforløb i psykiatrien, skal du henvende dig der og tale med din behandler om det, hvis du får selvmordstanker undervejs i forløbet.

Hvis du hører til vores målgruppe, kan du ringe til os og høre nærmere.

Vi er et tværfagligt team af psykiatere, psykologer, sygeplejersker, sekretærer og en socialrådgiver. Sammen hjælper vi dig med at håndtere de udfordringer, som du har.

Første samtal​​e indenfor få dage

Vi bestræber os på at kunne tilbyde dig en tid til samtale indenfor for 5-8 hverdage fra det tidspunkt, hvor vi har talt med dig i telefonen eller fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget en henvisning. En henvisning er dog ikke nødvendig for at komme i behandling hos os.​

Behan​dlingstilbud

Vi tilbyder dig op til 8 individuelle samtaler, hvor vi har fokus på at hjælpe med at håndtere de udfordringer, som du oplever. Vi hjælper også med at afklare, om du har brug for anden relevant behandling eller støtte.

Den første samtale varetages oftest af den person, som skal stå for din behandling. Her taler I blandt andet om, hvilke problemer der især er vigtige at få fokus på i det forløb, du skal i gang med.

Den første samtale varer typisk 1-2 timer og de efterfølgende samtaler varer ca. 1 time.

  • I samarbejde med dig bliver der lavet en individuel plan for din behandling
  • Der anvendes forskellige terapeutiske metoder
  • I nogle behandlingsforløb viser det sig, at der er behov for at supplere behandlingen med medicinsk behandling
  • I nogle behandlingsforløb er der behov for socialrådgiverbistand
  • Du får hjælp til at udarbejde en personlig kriseplan.

Ko​ntakt

Er du under 18 år, skal du ringe: 4012 9850
Er du over 18 år, skal du ringe: 3864 1800

Er du over 18 år kan du ringe til ovenstående nummer i hverdage fra kl. 8:00 – 14:30. Når du ringer til os, svares telefonen af en sekretær, som vil tage imod din henvendelse. Efterfølgende sørger sekretæren for at du bliver kontaktet af en behandler. Behandleren kontakter dig hurtigst muligt, typisk næstkommende hverdag, for at høre mere om din henvendelse. Vær opmærksom på at nogle behandlere vil ringe fra anonymt telefonnummer.

Ringer du uden for telefonens åbningstider, kan du lægge en besked med navn og telefonnummer på telefonsvareren. Vi kontakter dig hurtigst muligt, typisk næstkommende hverdag.

Har du akut brug for hjælp, så ring til eller mød op på Psykiatrisk Akutmodtagelse

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde akut psykiatrisk hjælp eller akutte samtaler. Derfor skal du altid kontakte psykiatrisk akutmodtagelse, hvis du har brug for hjælp her og nu.

Adresser og telefonnumre på psykiatriske akutmodtagelser 

​Har du forsø​​gt selvmord?

 Ring 112

Har du prøve​​t at ringe til en anonym rådgivning?

Har du selvmordstanker kan det også være lettende at tale med en anonym rådgiver om, hvordan du har det, og om de tanker og følelser du har lige nu. Det kan hjælpe dig igennem et vanskeligt øjeblik eller en vanskelig periode. Hvis du ikke er vant til at bede om hjælp eller tale med andre om, hvordan du har det, kan du ringe til en anonym rådgivning og måske få mere mod på også at gøre det i dit private netværk. 

Anonym rådg​ivning:

  • Ring til Livslinien på tlf. 70 201 201 alle dage fra kl. 11:00 - 05:00
  • Ring til SIND på tlf. 7023 2750 mandag, onsdag og fredag fra kl. 9:00 – 15:00, tirsdag og torsdag fra kl. 10:00 – 16:00.​
Redaktør