Videnscenter for funktionelle lidelser

​Videnscenter for funktionelle lidelser blev oprettet i sommeren 2013. Centret har til formål at etablere vidensdeling og forskning i området.

 

 

Undervisning/foredrag omkring funktionelle lidelser


Patienter og pårørende
Patientinformation i alle former: Patientforeninger, pårørendearrangementer mv.  Der kan arrangeres foredrag og undervisning om den nyeste viden på området: Sygdomsafgrænsinger, sygdomskarakteristika, behandlingsformer, empowerment og selvhjælp.

Sundhedsvæsnets primær og sekundærsektor
Nyeste viden omkring vurdering og behandling. Samarbejde omkring shared care projekter: Udvikling, afprøvning af nye relationer og behandlingstiltag.

Socialsektoren
Information om nyeste viden omkring forebyggelse og forståelse af funktionelle lidelser i relation til social- og beskæftigelsesområdet. Samarbejdsprojekter mellem de involverede instanser: Sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasse, netværk mv.

Kontakt:
Ph.D. Peter la Cour
Telefon 38666806 / 38647009
Mail: peter.la.cour@regionh.dk

Forskning
Aktuelle projekter, der for tiden er relateret til videnscentret:

  • Sammenligning af patienter med kompleks og somatoform smerte
  • Kronisk smerte og accept - teoretisk arbejde
  • Kilder til mening - udvikling af ny klinisk metode


Aktuelle forskningspartnere

  • Prof. Tajana Schnell, Innsbruch Universitet
  • Overlæge Jette Højsted, Rigshopitalet
  • Ph D-studerende Rikke Schulz, Forskningsenheden for Almen Medicin
  • Ph.D. Heidi Frølund, Smerte- og hovedpineklinikken, Århus Universitets Hospital
  • Prof Lars Danbolt, Sykehuset Inlandet, Norge
  • Dr Niels Christian Hvidt, Syddansk Universitet

 

Siden er senest opdateret 21.9.2016

Redaktør