Liaisonklinikken

Liaisonklinikken nedlægges i løbet af efteråret 2018 og indgår i et nyt Center for Komplekse Symptomer beliggende på Frederisberg Hospital.

bygning sol, lille.jpg

Oplysninger for sundhedsfaglige  

Oplysninger for patienter og pårørende:

NY ADRESSE PR 1. juli 2018:

Liaisonklinikken

Nordre Fasanvej 57, vej 8, opgang 2, 2 sal

2000 Frederiksberg

Telefon: 38649800

Grundet klinikkens omlægning og overgang til somatisk hopitalsregi er  der lukket for tilgang af nye patienter indtil den ny organisationsstruktur er etableret.


Center for Komplekse Symptomer vil tilbyde udredning og behandling af patienter med komplekse symptombilleder, der ikke falder indenfor den almindelige medicinske specialestruktur.

Derudover behandles  patienter med sygdomsangst.

Centret vil fokusere på en helhedsorienteret forståelse med flere lægelige specialer, specialiseret tværfaglig behandlingt og integration med sociale indsatser, hvor nødvendigt.

Oplysning om henvisningsveje til det nye center vil komme senere. 


Redaktør