Liaisonklinikken

​Liaison betyder forbindelse på fransk og refererer til forbindelsen mellem krop og sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger for sundhedsfaglige  

Oplysninger for patienter og pårørende:

Liaisonklinikken behandler patienter med komplicerede somatoforme lidelser og sygdomsangst. Henvisning til klinikken kan ske via egen læge eller hospitalsafdeling.

Behandling
Når man som patient har været til den første indledende undersøgelse i klinikken, laves en individuel behandlingsplan for det videre forløb. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i den enkelte patient, diagnose, behov og ønsker, og kan ud fra en tværfaglig vurdering indeholde en eller flere af følgende tilbud:

  • Medicinsk behandling
  • Fysioterapi
  • Gruppeforløb i håndtering af varige smerter
  • Gruppeforløb mod sygdomsangst
  • Individuel psykoterapi i enkeltstående tilfælde

Behandlingsformerne er udvalgt på baggrund af aktuel teori og forskning på området, og de udvikles løbende. 

Liaisonklinikkens ledlese er overlæge Ann Sofie Gleesen og afdelingssygeplejeske Mette Nygaard Jensen: ​mette.nygaard.jensen@regionh.dk

TILKNYTTET KLINIKKEN:

Videnscenter for Funktionelle Lidelser

Formidling af nyeste viden på området. 
Videnscenter kontakt: Peter la Cour
Find link øverst til højre.

 

Klinikkens pjecer om behandlingstilbud


Redaktør