OPUS

​OPUS er et tilbud om psykosocial behandling til dig som ung, som har fået en psykose eller psykoselignende symptomer.

En psykose kan være en skræmmende oplevelse både for dig og dine pårørende. Det kan fx indebære, at virkelighedsopfattelsen ændres, og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes, end de plejer. Også din hukommelse og koncentrationsevne kan være påvirket. ​​​

Når du som et medlem af familien bliver psykisk syg, bliver hele familien påvirket. Da familien som pårørende ofte har det tætteste kendskab til dig, er det derfor vigtigt at inddrage forældre eller andre nærmeste, så de kan støtte dig i din behandling og være med til at forebygge og afværge tilbagefald og kriser. 

Kontaktpers​on​ordning

OPUS er især et tilbud om intensiv kontaktpersonstøtte, hvor du og dine nærmeste pårørende vil blive tilknyttet en fast person. Denne person vil være din kontaktperson og behandler gennem dit behandlingsforløb, også hvis du bliver indlagt og i tiden efter indlæggelse. 
Det er kontaktpersonens opgave at iværksætte og koordinere forskellige sociale og psykiatriske støtte- og behandlingstilbud og være behjælpelig med støtte, information og vejledning. Vi tilpasser altid behandlingen individuelt for at sikre dig den bedste behandling.

Din kontaktperson vil have personlig kontakt med dig ca. en gang om ugen afhængig af behov og ønsker og vil have løbende kontakt med dine pårørende. Du kan til hver en tid kontakte din kontaktperson, når du har behov for det. 

OPU​S-teams

Du bliver også tilknyttet et fast team af behandlere, hvor din kontaktperson indgår. Dit OPUS-team vil sikre, at der er sammenhæng mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats i dit behandlingsforløb. Medicin vil alt efter behov blive tilbudt som en del af behandlingen. Ønsker du ikke medicinsk behandling, kan du stadig modtage de øvrige behandlingstilbud. ​​

Teamet er tværfagligt sammensat og består af psykiatere, psykiatriske sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, afspændingspædagoger og erhvervskonsulenter.

Psykiatrisk Center København har 4 OPUS-teams: ​

  • OPUS-team Indre by/Østerbro
  • OPUS-team Nørrebro
  • OPUS-team Bispebjerg/Brønshøj
  • OPUS-team FrederiksbergPatientinformationRedaktør