Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg-Brønshøj

Psykiatrisk Ambulatorium tilbyder behandling til dig, som lider af svære psykiske sygdomme som skizofreni og andre psykoser samt alvorlige personlighedsforstyrrelser og som bor i Bispebjerg, Brønshøj eller Husum.


Har du fået en henvisning, vil du som det første blive tilset af en læge. Dernæst sammensætter vi i fællesskab et behandlingsforløb passende til dig.​

Behandling

​​I behandlingen indgår samtaler, socialrådgivning, socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. ​

Behandlingen kan foregå på Psykiatrisk Ambulatorium eller ved hjemmebesøg. ​​

Psykiatrisk Ambulatorium har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, der varetager behandlingen af bydelens borgere under indlæggelse. ​

Psykiatrisk Ambulatorium samarbejder desuden med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. ​​

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter samt plejere. ​​

Både dig og dine pårørende kan henvende sig uden forudgående aftale. Vi tager også imod henvendelser fra sociale myndigheder og andre.Om Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg-Brønshøj - patientinformation

​Indledende samtale 

Inden du begynder i behandling, vil du få en indledende samtale, hvor vi vurderer, hvilken form for behandling, du har brug for. Den første samtale finder sted hos en sygeplejerske eller læge. I samtalerne bliver du præsenteret for det planlagte videre forløb. 

Behandling 

behandlingen indgår samtaler, socialrådgivning og socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom med henblik på at afhjælpe problemstillinger forårsaget af psykiske vanskeligheder.

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter samt plejere. 

Al form for medicinsk behandling foregår i samråd med lægen. Du betaler selv for medicinen. Ud fra en individuel vurdering kan du få administreret din medicin i centeret.

Pårørende 

Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov, og dine pårørende er velkomne til at deltage i samtalerne. Behandlingen kan foregå i Psykiatrisk Ambulatorium eller ved hjemmebesøg. 

Kontaktperson 

Alle, der får et behandlingsforløb, bliver tildelt en fast kontaktperson. Kontaktpersonen har ansvaret for at tilrettelægge din behandling. Kontaktpersonen er også den, du henvender dig til ved spørgsmål og problemer. 

Grupper 

Vi har varierende tilbud om grupper, afhængigt af patientbehov fx løbegrupper, grupper med social færdighedstræning, pårørendeundervisning samt netværksgrupper. 

Brugerråd 

Alle patienter kan stille op til Brugerrådet, som giver mulighed for indflydelse på information og dialog om behandlingen i Psykiatrisk Ambulatorium. Vi holder møde ca. hver tredje måned. 

Rygning 

Ligesom på den øvrige del af Psykiatrisk Center København er rygning ikke tilladt. 

Bus

5A, 21 og 350S 

Kontakt 

Personlig henvendelse mandag til fredag kl. 9-15. Fredag kl. 9-14.30. Telefonisk henvendelse mandag til fredag kl. 9-13 på telefon 3864 4600. 

Udenfor åbningstid kan du ringe på akuttelefonen 1813 eller henvende dig i aktutmodtagelsen, Bispejerg Bakke 23, bygning 51, København NV
Gør noget - Få det godt: Et gruppebehandlingstilbud

​Hvad indeholder forløbet 

Gør noget - Få det godt er et gruppebehandlingstilbud om hverdagslivet med undervisning og erfaringsudveksling. 

Formålet med behandlingen er: 

  • at du får redskaber til at mestre hverdagen 
  • at du får viden om, hvilken effekt det, du gør, har på dit liv og din sundhed 
  • at du oplever, at du kan få hverdagen til at hænge sammen 
  • At du oplever en positiv virkning på din følelse af livskvalitet 

Gruppebehandlingen tager udgangspunkt i at håndtere de konkrete udfordringer, du har i dit hverdagsliv. 

Varighed 

I gruppen mødes vi 12 gange, en gang om ugen i 1½ time inklusiv pause. Derudover er der individuelle samtaler med en af de to ergoterapeuter undervejs. Gruppen har en størrelse på mellem otte og tolv deltagere.

Er det noget for dig? 

Er du interesseret i at deltage i gruppebehandlingsforløbet, kan du tilmelde dig hos din kontaktperson eller en af ergoterapeuterne. 

Også et projekt 

Gør noget - Få det godt er ikke kun et behandlingstilnud men også et projekt, hvor vi undersøger, om gruppeforløbet hjælper dig. På den måde kan vi vurdere, om vi fremover skal tilbyde Gør noget - Få det godt. 

Vi måler, om der er eket en forandring fra før, du begyndte i forløbet. Du vil mødes med ergoterapeut Siv Bjørkedal før og efter forløbet. Hun vil spørge dig om, hvordan du fungerer i din hverdag. 

Efter gruppeforløbet vil vi også spørge dig, hvad der har været godt, og hvad vi kunne gøre anderledes. 

Dine oplysninger vil blive fuldkmmen anonymiseret. 

Kontakt 

Har du spørgsmål til gruppen og projektet, er du velkommen til at kontakte fagleder for ergoterapeuterne Anne Marie Torsting. Telefon 2844 0561 

Redaktør