Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg-Brønshøj

Psykiatrisk Ambulatorium tilbyder behandling til dig, som lider af svære psykiske sygdomme som skizofreni og andre psykoser samt alvorlige personlighedsforstyrrelser og som bor i Bispebjerg, Brønshøj eller Husum.

Har du fået en henvisning, vil du som det første blive tilset af en læge. Dernæst sammensætter vi i fællesskab et behandlingsforløb passende til dig.​

Behandling

​​I behandlingen indgår samtaler, socialrådgivning, socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. ​

Behandlingen kan foregå på Psykiatrisk Ambulatorium eller ved hjemmebesøg. ​​

Psykiatrisk Ambulatorium har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, der varetager behandlingen af bydelens borgere under indlæggelse. ​

Psykiatrisk Ambulatorium samarbejder desuden med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. ​​

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter samt plejere. ​​

Både dig og dine pårørende kan henvende sig uden forudgående aftale. Vi tager også imod henvendelser fra sociale myndigheder og andre.

PatientinformationRedaktør