Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg og Vanløse

​Psykiatrisk Ambulatorium tilbyder behandling til dig, som bor på Frederiksberg og Vanløse
og som lider af psykiske sygdomme som fx. skizofreni, affektive tilstande og personlighedsforstyrrelser.

Har du fået en henvisning, vil du som det første blive tilset af en læge eller en psykolog. Dernæst sammensætter vi i fællesskab et behandlingsforløb passende til dig.

Behandling

I behandlingen indgår samtaler, so​​​cialrådgivning, socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. Behandlingen kan foregå fortrinsvis på Psykiatrisk Ambulatorium eller ved evt. hjemmebesøg.

Psykiatrisk Ambulatorium har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, der varetager behandlingen af bydelens borgere under indlæggelse. 

Psykiatrisk Ambulatorium samarbejder desuden med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. 

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og fysio- og ergoterapeuter.

Henvisning til Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg og Vanløse sker via egen læge eller privatpraktiserende psykiater.


Redaktør