Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro

​Psykiatrisk Ambulatorium tilbyder behandling til dig, som lider af svære psykiske sygdomme som skizofreni og andre psykoser samt alvorlige personlighedsforstyrrelser og som bor på Nørrebro.


Har du fået en henvisning, vil du som det første blive tilset af en læge. ​Dernæst sammensætter vi i fællesskab et behandlingsforløb passende til dig.​

Behandling

I behandlingen indgår samtaler, socialrådgivning, socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. Behandlingen kan foregå på Psykiatrisk Ambulatorium eller ved hjemmebesøg.

Psykiatrisk Ambulatorium har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, der varetager behandlingen af bydelens borgere under indlæggelse.

Psykiatrisk Ambulatorium samarbejder desuden med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. 

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter samt plejere.

Både dig og dine pårørende kan henvende sig uden forudgående aftale. Vi tager også imod henvendelser fra sociale myndigheder og andre.Om Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro - Patientinformation

​Indledende samtale 

Inden du begynder i behandling vil du få en indledende samtale hos en læge for at vurdere hvilken form for behandling, du har brug for, og du vil samtidig blive præsenteret for det planlagte videre forløb. 

Medicin 

Al form for medicinsk behandling foregår i samråd med lægen. Du betaler selv for medicinen. Ud fra en individuel vurdering kan du få administreret din medicin i centeret.

Pårørende 

Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. Behandlingen kan foregå på Psykiatrisk Ambulatorium eller ved hjemmebesøg. 

Kontaktperson 

Alle, der får et behandlingsforløb på Psykiatrisk Ambulatorium, bliver tildelt en fast kontaktperson. Kontaktpersonen har ansvaret for at tilrettelægge din behandling, og er også den, du henvender dig til ved spørgsmål og problemer. 

Grupper 

Vi har varierende tilbud om grupper, afhængig af patientbehov fx grupper med social færdighedstræning, pårørendeundervisning, psykoedukation, som er undervisning i psykisk sygdom, forældregrupper samt netværksgrupper. 

Brugerråd 

Alle patienter kan stille op til Brugerrådet, som giver mulighed for at få indflydelse på information og dialog om behandlingen i Psykiatrisk Ambulatorium. Vi holder møde ca. hver anden måned. 

Rygning 

Ligesom på den øvrige del af Psykiatrisk Center København må der ikke ryges i centeret. Dette gælder også e-cigaretter. 

Bus

Linje 66 og 12 

Kontakt 

Personlig henvendelse mandag til fredag kl. 9-15, torsdag 9.30-15. Telefonisk henvendelse mandag til freadg kl. 9-13 på telefon 3864 2828 

Udenfor åbningstid kan du ringe på akuttelefonen 1813 eller henvende dig i akutmodtagelsen, Bispebjerg Bakke 23, bygning 51, København NV. Redaktør