Psykiatrisk Ambulatorium

​Psykiatrisk Center København tilbyder behandling i dit lokalområde uden indlæggelse. Vi har tilknyttet 4 psykiatrisk ambulatorium med tilhørende OPUS-teams i bydelene Indre By & Østerbro, Nørrebro, Bispebjerg & Brønshøj og Frederiksberg & Vanløse.​


I Psykiatrisk Ambulatorium hjælper vi dig, der lider af svære psykiske sygdomme som skizofreni og andre psykoser samt alvorlige personlighedsforstyrrelser.​

Du kan komme i behandling på et af de Psykiatrisk Ambulatorier i Københavns fire bydele via henvisning fra din egen læge. Behandlingsforløbet sammensættes i fællesskab passende til dig og din problemstilling. I behandlingen indgår samtaler, socialrådgivning og socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. ​

Psykiatrisk Ambulatorium samarbejder desuden med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området.