​​​​​​​​​

Depression

Depression er en affektiv lidelse karakteriseret ved en følelse af nedtrykthed, nedsat energiniveau muligvis ledsaget af en følelse af, at opgaver man nemt klarede tidligere nu virker uoverkommelige. 

Dertil kommer manglende lyst eller interesse for det, man tidligere har fundet spændende. Oven i dette ses ofte en dårligere selvfølelse, selvbebrejdelser/skyldfølelser, besvær med at tænke klart, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, uro, manglende motivation, ændring af appetit, søvnproblemer og nedsat sexlyst. Det ses desuden ofte, at man har angstsymptomer i forbindelse med en depression.

Tilstanden kan blive så belastende, at man kan få tanker om død og selvmord for at slippe for lidelserne. Hvis du har tanker i denne retning, skal du søge hjælp med det samme, enten hos egen læge eller på skadestuen. 

Depression kan være invaliderende for den enkelte lidende og dennes nærmeste. Den kan føre til en tiltagende grad af isolation og evt. sygemelding fra arbejde eller uddannelse. 

Heldigvis kan man i dag behandle depression. Flere former for psykoterapi har vist sig virkningsfulde, herunder kognitiv adfærdsterapi, som scorer blandt de allerbedste behandlingsformer. 

Terapien suppleres i visse tilfælde med medicin, særligt ved svær depression. 
Terapien består af to dele: kognitiv terapi, hvor man klarlægger symptomerne og finder alternative måder at vurdere de depressive og selvkritiske tanker på samt eksponering og responsforhindring, hvor man afprøver disse alternativer for at udvikle en anden følelsesmæssig reaktion.
Redaktør