​​​​​​​

GAD (Generaliseret angst)

Generaliseret angst (også kaldet GAD) er kendetegnet ved usædvanlig høj grad af angst og bekymring, der i modsætning til f.eks. en fobi ikke er forbeholdt en enkel ting eller begivenhed, men derimod kan dreje sig om alt fra dagligdags ting til store verdensbegivenheder.

Mange mennesker, som lider af generaliseret angst oplever i forbindelse med lidelsen flere såkaldte autonome angstsymptomer, hvilket vil sige hjertebanken, svedeture, rysten, mundtørhed, åndenød, kvælningsfornemmelser, smerter i brystet, kvalme eller uro i maven, svimmelhed, muskelspændinger, rastløshed, koncentrationsbesvær, irritabilitet, søvnproblemer, tendens til at fare sammen, uvirkelighedsfølelse, frygt for sindssyge og angst for døden. 

Hvis du er i tvivl om du lider af generaliseret angst, bør du som det første tale med din egen læge.

Generaliseret angst kan være invaliderende for den enkelte lidende og dennes nærmeste. Heldigvis kan man i dag behandle generaliseret angst. 

Den pt. bedste behandling mod lidelsen er kognitiv adfærdsterapi, som i visse tilfælde suppleres med medicin. 
Terapien består af to dele: kognitiv terapi, hvor man klarlægger symptomerne og finder alternative måder at vurdere paniktankerne på samt eksponering og responsforhindring, hvor man afprøver disse alternativer for at udvikle en anden følelsesmæssig reaktion.

Redaktør