​​​​​​​​​

OCD - Obsessiv-kompulsiv tilstand

Obsessiv-kompulsiv tilstand eller OCD er en angsttilstand karakteriseret ved ukontrollerbare invaderende tanker, billeder, tvivl eller fornemmelser, samt tvangsprægede ritualiserede handlinger, der gentages under stort ubehag.

Tvangstankerne og tvangshandlingerne forekommer i de fleste tilfælde irrationelle, men på trods af dette føler den OCD-lidende sig tvunget til at udføre dem.
Dette sker oftest for at afhjælpe angsten for at noget katastrofalt sker. 
Det er dog ikke altid angst, der er den primære følelse. I visse tilfælde er det en ”følelse af at noget ikke er helt i orden” eller en følelse af afsky, der giver tvangshandlingerne energi. 

OCD kan være invaliderende for den enkelte lidende og dennes nærmeste. Den kan holde personen med OCD fanget i tanker og ritualer det meste af dagen, hvis det står slemt til.

Heldigvis kan man i dag behandle OCD. Den pt. bedste behandling mod lidelsen er kognitiv adfærdsterapi, som i visse tilfælde suppleres med medicin. 

Terapien består af to dele: Kognitiv terapi, hvor man klarlægger symptomerne og finder alternative måder at vurdere tvangstankerne på samt eksponering og responsforhindring, hvor man afprøver disse alternativer for at udvikle en anden følelsesmæssig reaktion.​​​

Redaktør