​​​​​​

Panikangst

​Panikangst er en angsttilstand karakteriseret ved tilbagevendende anfald af pludseligt indsættende svær angst.

Panikanfaldene kan ses som en ond cirkel, hvor negative tanker eller almindelige kropssignaler sætter gang i en kædereaktion af katastrofetanker, angst- og panikfølelser, uhensigtsmæssig adfærd (typisk undvigelse eller forsøg på neutralisering) samt stærkere og stærkere signaler fra kroppen. 
Disse signaler omfatter blandt andet hjertebanken, trykken for brystet, kvælningsfornemmelse, svimmelhed og uvirkelighedsfølelse. 
Signalerne er naturlige følger af den angsttilstand, som personen befinder sig i, men fejltolkes som tegn på, at personen er ved at dø eller miste kontrollen over sig selv.

Panikangst kan være invaliderende for den enkelte lidende og dennes nærmeste. 
Den kan føre til en tiltagende grad af isolation, fordi personen med panikangst ofte undgår de steder, panikanfaldene tidligere har udviklet sig (såkaldt agorafobi). 

Heldigvis kan man i dag behandle panikangst. 
Den pt. bedste behandling mod lidelsen er kognitiv adfærdsterapi, som i visse tilfælde suppleres med medicin. 

Terapien består af to dele: kognitiv terapi, hvor man klarlægger symptomerne og finder alternative måder at vurdere paniktankerne på samt eksponering og responsforhindring, hvor man afprøver disse alternativer for at udvikle en anden følelsesmæssig reaktion.

Redaktør