Socialrådgiverbistand

Der tilbydes rådgivning og vejledning i sociale spørgsmål samt afhjælpning af sociale problemer efter den sociale lovgivning. Dertil afklaring af den enkeltes sociale situation og hjælp med at formidle kontakt til offentlige og private myndigheder.

Socialrådgiverbistanden vil almindeligvis falde inden for følgende områder:

  • Økonomi
  • Beskæftigelse og uddannelse
  • Familiesituation og børn
  • Bolig

Der kan også ydes information om dine rettigheder og vejledning i forholdt il lovgivningen.

Endelig vil det være muligt at blive forberedt inden et møde med kommunen og fx få vejledning i, hvordan en sag behandles samt hvilke klagemuligheder, der findes.

Redaktør