Team for Angstlidelser og OCD (Team 4)

I team 4 behandles OCD (tvangstanker og tvangshandlinger) og angstlidelser, hovedsageligt panikangst/agorafobi og socialfobi, men også generaliseret angst. Der modtages  hvert år ca. 550 nye patienter.

Teamleder: Overlæge Clas Winding Christensen

De fleste tilbydes behandling i gruppeforløb. Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen har defineret maksimalt pakkeforløb for lidelserne. Se nærmere i disse link:

Pakkeforløb:

Beskrivelse af psykoterapien

Behandlingen i team 4 er overvejende kognitiv adfærdsterapi i gruppe. Der er grupper for personer med socialfobi, med panikangst og agorafobi og med OCD. I nogle tilfælde samles personer med flere forskellige af disse lidelser og depression i samme gruppe (transdiagnostiske grupper).

I kognitiv adfærdsterapi lægges vægt på angst og undgåelse i personens aktuelle liv og patienterne lærer metoder til at gå imod disse symptomer og problemer. Der er også mulighed for at ændre mere grundlæggende tanke- og adfærdsmønstre (leveregler), der bidrager til at fastholde angst og afhængighed af andre. I gruppeterapien gives der endvidere undervisning i angstlidelserne og behandlingsmetoderne. I team 4 er alle gruppeforløb lukkede, dvs. at gruppen ikke tager nye patienter ind undervejs. Der indgår mange eksponeringsøvelser, og der er hjemmearbejde mellem sessionerne. Ved behov er der mulighed for at supplere med fysioterapi, hvor særlige kropsøvelser anvendes.

Nogle patienter tilbydes forløb uden for pakkerammen i såkaldte regionsforløb. 


Kontakt

Psykoterapeutisk Klinik
Nannasgade 28
2200 København N

Tlf: 3864 4864 

Telefonisk henvendelse
mandag-torsdag
kl. 8.00-15.00

Fredag
kl. 8.00-14.00

Klinikleder Nicole G.K. Rosenberg, specialpsykolog, adj professor.

Find vej til Nannasgade 28


Redaktør