Team for PTSD og tilpasningsreaktioner (Team 3)

I Team 3 behandles personer med PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion), tilpasningsreaktion og følger efter seksuelle overgreb i barndommen. Der tages hvert år ca 220 nye patienter i behandling.

Teamleder: Overlæge Cæcilie C.B. Buhmann

Behandlingen foregår som regel i grupper af 8 patienter og to terapeuter. Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen har defineret maksimalt pakkeforløb for PTSD og for Tilpasningsreaktion. Du kan finde beskrivelsen af pakkeforløbenes maksimale rammer via disse link:

Pakkeforløb:

Gruppeforløbene i Team 3 har forskellig varighed og kan være kortere end disse, typisk fra 14 – 25 gange. Behandling af seksuelle overgreb i barndommen foregår i specielle grupper og der er ikke defineret et pakkeforløb for dette.

Grupperne mødes på faste tidspunkter, oftest én gang ugentligt.

Beskrivelse af psykoterapien

Der anvendes to behandlingsformer i Team 3, Psykodynamisk terapi og Kognitiv adfærdsterapi. Der anvendes desuden Somatic Experiencing og EMDR.

De Psykodynamiske grupper for PTSD fokuserer både på følger efter traumer (så som vold, overfald, seksuelle overgreb) gennem opvæksten og som voksen. Der lægges vægt på at forstå og håndtere egne reaktioner, herunder i situationer, der minder om traumerne. En af disse grupper er forbeholdt mænd.

De Psykodynamiske grupper for Tilpasningsreaktion behandler personer, der gennem nogen tid har været under stor belastning eller som har været ude for en eller flere større omvæltninger i tilværelsen.

I andre grupper anvendes Kognitiv adfærdsterapi kombineret med dynamisk terapi. Disse grupper lægger stor vægt på formidling af metoder, hvor følelsesmæssige reaktioner bedres gennem ændringer i tænkning og handling og der gives hjemmearbejde. I disse grupper gives sideløbende 1 – 2 individuelle samtaler.


Redaktør