Team for PTSD og Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse (Team 3)

I Team 3 behandles personer med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og følger efter seksuelle overgreb i barndommen. Der tages hvert år ca. 250 nye patienter i behandling.

Teamleder: Overlæge Jens O.D. Bukh

Behandlingen foregår som regel i grupper af 8 patienter og to terapeuter. Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen har defineret maksimalt pakkeforløb for PTSD. Du kan finde beskrivelsen af pakkeforløbenes maksimale rammer via disse link:

PakkeforløbPTSD


Gruppeforløbene i Team 3 har forskellig varighed og kan være kortere end disse, typisk fra 14 – 25 gange. Behandling af seksuelle overgreb i barndommen foregår i specielle grupper, og der er ikke defineret et pakkeforløb for dette.

Grupperne mødes på faste tidspunkter, oftest én gang ugentligt.

Beskrivelse af psykoterapien

Der anvendes hovedsageligt to behandlingsformer i Team 3, kognitiv adfærdsterapi (KAT) og psykodynamisk terapi. Der anvendes desuden andre terapiformer (Somatic Experiencing og EMDR).

KAT-grupperne har 18 sessioner i gruppe og ca. 4 sessioner individuelt. Disse grupper lægger stor vægt på formidling af metoder, hvor følelsesmæssige reaktioner bedres gennem ændringer i tænkning og handling og der gives hjemmearbejde.

De psykodynamiske grupper for PTSD fokuserer både på følger efter traumer (så som vold, overfald, seksuelle overgreb) gennem opvæksten og som voksen. Der lægges vægt på at forstå og håndtere egne reaktioner, herunder i situationer, der minder om traumerne. En af disse grupper er forbeholdt mænd.

 

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse behandler personer med selvmordstanker eller selvmordsforsøg, som ikke har en anden behandlingskrævende psykisk lidelse. Man behøver ikke lægehenvisning. Forløbet er af kortere varighed, typisk 6-8 individuelle samtaler. I gennemsnit behandles 250 mennesker om året. Der er også et tilbud om enkelte samtaler til pårørende til personer med selvmordstanker eller efterladte til mennesker, der har begået selvmord.

Teamleder: Overlæge Jens O.D. Bukh

Hvis selvmordstankerne er en del af en psykisk lidelse som f.eks. angst eller depression vil man modtage behandling i det specialiserede behandlingstilbud, som er egnet til den pågældende lidelse, og ikke i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. Personer med misbrug tilbydes ikke behandling i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, men henvises til anden relevant behandling.

For børn og unge under 18 år findes tilsvarende tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien.

Henvisning kan indtales på telefonsvareren på telefonnr. 38 64 18 00. Personer, som ønsker at komme til samtale, kan henvende sig på samme telefonnr.

Mere info

Læs mere om Kompetencecenterfor selvmordsforebyggelse Redaktør