Team for PTSD og Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse (Team 3)

I Team 3 behandles personer med PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) og følger efter seksuelle overgreb i barndommen. Der tages hvert år ca. 300 nye patienter i behandling.

Teamleder: Overlæge Jens O.D. Bukh

Behandlingen foregår som regel i grupper af 8 patienter og to terapeuter. Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen har defineret maksimalt pakkeforløb for PTSD. Du kan finde beskrivelsen af pakkeforløbets maksimale rammer via ditte link:

Pakkeforløb:


Gruppeforløbene i Team 3 har forskellig varighed og kan være kortere end disse, typisk fra 14 – 25 gange. Behandling af seksuelle overgreb i barndommen foregår i specielle grupper, og der er ikke defineret et pakkeforløb for dette.

Grupperne mødes på faste tidspunkter, oftest én gang ugentligt.

Beskrivelse af psykoterapien

Der anvendes to behandlingsformer i Team 3, Psykodynamisk terapi og Kognitiv adfærdsterapi (KAT). Der anvendes desuden Somatic Experiencing og EMDR.

KAT-grupperne har 18 sessioner i gruppe og ca. 4 sessioner individuelt. Disse grupper lægger stor vægt på formidling af metoder, hvor følelsesmæssige reaktioner bedres gennem ændringer i tænkning og handling og der gives hjemmearbejde.

De Psykodynamiske grupper for PTSD fokuserer både på følger efter traumer (så som vold, overfald, seksuelle overgreb) gennem opvæksten og som voksen. Der lægges vægt på at forstå og håndtere egne reaktioner, herunder i situationer, der minder om traumerne. En af disse grupper er forbeholdt mænd.

 

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse behandler personer med selvmordsadfærd, dvs. personer med selvmordstanker eller personer, der har haft et selvmordsforsøg. Man behøver ikke lægehenvisning for at få et behandlingstilbud. Forløbet er af kortere varighed, typisk 6-10 individuelle samtaler. I gennemsnit behandles 350 mennesker om året.

Teamleder: Overlæge Jens O.D. Bukh

Har man en psykisk lidelse som f.eks. angst eller depression vil man ofte blive henvist til videre behandling i et specialiseret behandlingstilbud efter forløbet i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. Personer med sværere psykiske lidelser som f.eks. psykoser, svær depression og personer med misbrug tilbydes ikke behandling i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, men henvises til anden relevant behandling.

Personer over 18 år tilbydes behandling; der er ingen øvre aldersgrænse.

Pårørende og efterladte tilbydes også individuelle samtaler.

Telefonnr. 38 64 48 48 eller mobil 26 12 04 78.

Mere info

Læs mere om Kompetencecenterfor selvmordsforebyggelse 


Redaktør