Team for depression og ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse (Team 2)

Team 2 behandler personer med diagnoserne depression og/eller ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse og modtager hvert år ca. 500 nye patienter.

Teamleder: Overlæge Susanne Rosendal

Behandling foregår som regel i gruppe med 8 deltagere og to terapeuter. I nogle af grupperne kommer der løbende nye patienter ind, mens andre gruppeforløb er lukkede. Grupperne mødes på et fast tidspunkt en gang om ugen. Varigheden af forløbene varierer fra 3 – 6 måneder, afhængigt af diagnose, behandlingsform og teamets praktiske udformning af pakkeforløb. Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen har defineret maksimalt pakkeforløb for Periodisk Depression, Enkeltepisode depression og Ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Du kan finde beskrivelsen af pakkeforløbenes rammer via disse link:

Pakkeforløb: 

Beskrivelse af psykoterapien

I nogle af grupperne anvendes gruppeanalytisk terapi. Der tages udgangspunkt i, at gruppens medlemmer alle ønsker at kunne trives og begå sig sammen med andre. Man får mulighed for at arbejde med at være i et fællesskab og med at blive bedre til at forstå sig selv og andre. Man arbejder både med det, der foregår aktuelt og med sin livshistorie. Under forløbet afprøves nye måder at tænke og handle på både i gruppen og hjemme.

Nogle af de gruppeanalytiske grupper kaldes Copinggrupper. Her fokuseres der også i høj grad på at forbedre færdigheder i at klare problemer i dagligdagen.

Nogle af de gruppeanalytiske grupper er specielt for unge mellem 18 og 25 år. Rammer og indhold er som beskrevet ovenfor, men der tages højde for, at deltagerne står overfor store udfordringer med uddannelse, arbejde, venner og familie.

I andre grupper anvendes kognitiv adfærdsterapi. Her tages der primært udgangspunkt i aktuelle symptomer og problemer. Det centrale i denne terapiform er sammenhængen mellem følelser, tanker og adfærd. Der udvælges typiske situationer fra hverdagen, hvor tristhed og ængstelighed opstår eller forværres, og det undersøges, hvordan ændring af tænkning og adfærd kan bedre tilstanden. I denne terapiform gives altid hjemmearbejde. 


Redaktør