Team for depression, ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse PTSD og følger af seksuelle overgreb i barndommen (Team 2)

Team 2 behandler personer med diagnoserne depression og/ eller ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse. Personer med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og følger efter seksuelle overgreb i barndommen. Der modtages hvert år ca. 700 nye patienter

Teamleder: Overlæge Susanne Rosendal

Behandling foregår som regel i grupper med 8 deltagere og to terapeuter. I nogle af grupperne kommer der løbende nye patienter ind, mens andre gruppeforløb er lukkede. Grupperne mødes på et fast tidspunkt en gang om ugen. Varigheden af forløbene varierer fra 3-12 måneder, afhængigt af diagnose, behandlingsform og teamets praktiske udformning af pakkeforløb. Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen har defineret maksimalt pakkeforløb for Periodisk Depression, Enkeltepisode depression, Ængstelig evasiv personlighedsstruktur og PTSD. Du kan finde beskrivelsen af pakkeforløbenes rammer via disse link:

Pakkeforløb:

 

Beskrivelse af psykoterapien

I nogle af grupperne anvendes gruppeanalytisk og korttidsdynamisk terapi. Der tages udgangspunkt i, at gruppens medlemmer alle ønsker at kunne trives og begå sig sammen med andre. Man får mulighed for at arbejde med at være sammen i et fællesskab og med at blive bedre til at forstå sig selv og andre. Man arbejder både med det, der foregår aktuelt og med sin livshistorie. Under forløbet afprøves nye måder at tænke og handle på både i gruppen og hjemme.

De psykodynamiske grupper for PTSD fokusere både på følger efter traumer (så som vold, overfald, seksuelle overgreb) gennem opvæksten og som voksen. Der lægges vægt på at forstå og håndtere egne reaktioner, herunder i situationer, der minder om traumerne.

I andre grupper anvendes kognitiv adfærdsterapi (KAT). Her tages der primært udgangspunkt i aktuelle symptomer og problemer. Det centrale i denne terapiform er sammenhængen mellem følelser, tanker og adfærd. Der udvælges typiske situationer fra hverdagen, hvor tristhed og ængstelighed opstår eller forværres, og der undersøges, hvordan ændring af tænkning og adfærd kan bedre tilstanden. I denne terapiform gives hjemmearbejde.

 

I visse tilfælde vurderes det at der også er behov for individuelle samtaler samt samtaler ved speciallæge i psykiatri.


Redaktør