Team for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Team 1)

Team 1 behandler personer med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (både impulsiv og borderline type) og blandet personlighedsforstyrrelse med overvejende emotionelt ustabile træk og modtager hvert år ca. 185 nye patienter.

Teamleder: Overlæge Mette Windfeld.

Behandling foregår enten i gruppe kombineret med individuelle samtaler eller udelukkende som gruppeterapi. Grupperne består af 8 patienter og 2 terapeuter.

Varigheden af behandlingsforløb varierer. Det kan være op til 25 sessioner individuelt og 10 måneder (35-38) i gruppe, men også kortere forløb og forløb, der udelukkende er individuelt forekommer.

Region Hovedstaden og Sundhedstyrelsens definition af et pakkeforløbs maksimale ramme for patienter med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse findes via dette link:

Pakkeforløb: Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse


Beskrivelse af psykoterapien

Psykoterapien i grupperne er enten Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) eller Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Der er i begge terapiformer undervisning i patienternes lidelse og i de anvendte metoder. I MBT hjælpes patienterne via samtale til at bedre indsigten i egen og andres følelser og handlinger, blive bedre til at kontrollere følelser og til at danne tilfredsstillende relationer. Dette gælder også for DAT, men her indgår også en række teknikker og øvelser, som foretages mellem sessionerne. Begge behandlingsformer er velegnede til personer med gennemgribende vanskeligheder i forhold til andre mennesker og livshistoriske svigt. Hvis patienten er selvskadende vælges ofte DAT.


Redaktør