Velkommen til Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København

​Psykoterapeutisk Klinik tilbyder ambulant behandling til dig, som har følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder. Behandlingen kræver ikke indlæggelse. Klinikken består af 5 teams:

Team 1: Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderlinetype, impulsiv type og blandet. 

Team 2: Depression. Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse. 

Team 3: PTSD. Tilpasningsreaktion. Seksuelle overgreb i barndommen. 

Team 4: Angstlidelser. OCD. 

Team 5: Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.


Vi udsender ikke kopi af journalen(LÆ105), da man som patient selv kan se og udprinte sin journal på Borger.dk

Vi gør opmærksom på at der opkræves Parkerings-afgift på P-pladsen foran klinikken og i de omkringliggende gader.