​​

Visitation til Sexologisk KlinikVisitation til Sexologisk Klinik

Målgruppe​/kriterier:

Almene sexologiske problemstillinger hos voksne - enkeltpersoner eller par.

 • Seksuelle samlivsproblemer, seksuelle dysfunktioner som erektiv dysfunktion (ED), ejaculatio præcox, ejaculatio retardata, nedsat lyst, manglende eller nedsat orgasme/orgastisk dysfunktion, dyspareuni eller vaginisme.
 • Seksuelle udviklingsforstyrrelser og misdannelser af genitalier.
 • Seksuelle problemer i forbindelse med sygdom og handikap.
 • Hyperseksualitet.
 • Seksuelle afvigelser.

Seksualkriminelle

 • Voksne der har begået, eller er i fare for at begå seksualkriminalitet.
 • Personer henvist fra Kriminalforsorgen med dom eller vilkår til behandling.
 • Personer, der afsoner dom for seksualkriminalitet i fængsel.
 • Personer med seksuelle tanker om børn.
 • Personer, der tidligere har begået seksualkriminalitet, som ønsker genhenvisning.

Vi modta​​ger ikke

 • Aktivt misbrugende (stof/alkoholfri i 6 mdr.)
 • Personer i andet psykoterapeutisk forløb.
 • Hvis psykisk sygdom – kun personer, der er stabile og henvist fra behandlende enhed i psykiatrien.
 • Ikke den primære behandling af personer udsat for seksuelle overgreb som barn eller voksen.


He​nvisning:

Patienter henvises via CVD, som videresender henvisninger stilet til Sexologisk Klinik, som så indkalder, rekvirerer yderligere oplysninger eller afviser.
Kriminalforsorgen kan sende henvisning direkte til Sexologisk Klinik​.
NB: Patienter i psykiatrisk behandling, skal henvises fra denne behandler i psykiatrien​.


Henvisning skal indeholde:

 • Oplysning om handicap, der kræver specielle behov (fx immobilitet, synshandicap). Vi har ikke elevator i bygningen, så behandlingen skal foregå andetsteds)
 • Oplysning om specifikke behov - tolk, kørsel m.m.
  • Almene sexologiske problemstillinger
  • Nuværende og tidligere sexologiske problemer samt forsøgt behandling heraf beskrives.
  • Aktuel psykiatrisk og somatisk vurdering.
  • Tidligere og nuværende somatiske og psykiatriske sygdomme og behandling af disse, inkl. psykologbehandling.
  • Medicinordinationer, og så vidt muligt om alkoholforbrug og eventuelt forbrug/ misbrug af stoffer
  • Hvilken behandling er forsøgt.
  • Almindelig somatisk undersøgelse, herunder undersøgelse af genitalier. Hos kvinder gynækologisk undersøgelse, og hos kvinder nær eller efter menopausen hormonstatus. Hos mænd urologisk undersøgelse ved mistanke om prostata eller urogenitale problemer.
  • Der ønskes kopi af eventuel undersøgelse hos urolog / gynækolog.
  • Ved erektiv dysfunktion (ED) bør specielt være undersøgt for tilstande, ved hvilke ED er almindeligt forekommende. Det drejer sig om hypertensio arterialis, dyslipidæmi, hjertesygdom, diabetes mellitus. Desuden skal der tages stilling til, hvorvidt der foreligger sygdom i prostata, nyrer, malignitet, hormonel eller neurologisk forstyrrelse. Der skal være afprøvet PDE-5 hæmmere i relevant dosis medmindre noget taler imod.​
  • Ved nedsat lyst eller hyperseksualitet hos mænd ønskes kontrol af hormonstatus (androgenstatus eller frit testosteron, FSH, LH og prolaktin).
  • Ved ejaculatio præcox bør tages stilling til, hvorvidt tyreodealidelse, urogenital lidelse, diabetisk eller anden neuropati foreligger.
  • Eventuel medhenvist partners navn og CPR-nummer skal fremgå af henvisningen, så vi ved de hører sammen. Der kræves desuden en selvstændig henvisning på partner.

 • Seksualkriminelle
  • Ved seksuel afvigelse ønskes oplysning om eventuel nuværende og/eller tidligere domfældelse for seksualkriminalitet
  • Hvis der er underretningspligt til de sociale myndigheder, skal henviseren foretage dette.
  • Personer med seksuelle tanker om børn, og som ikke ønsker at uddybe anamnesen, kan henvises med teksten ”Et sværere seksuelt problem”


Kontakt:

Sexologisk Klinik, afsnit 7411, tlf. 3864 7150


Redaktør