​​​​​​

Sexologisk Klinik

Sexologisk Klinik tilbyder ambulant behandling til dig, der har forskellige sexologiske problemer. Det kan være af psykiatrisk, psykologisk, social eller kropslig art.

Vores team er tværfagligt sammensat af psykiatere, psykologer, uro-fysioterapeut og sekretærer. Det er vores opgave at undersøge, rådgive og behandle dig og din problemstilling. Det kunne fx være omkring:

 • Seksuelle samlivsproblemer
 • Seksuelle problemstillinger i forbindelse med sygdom
 • Seksuelle problemstillinger i forbindelse med handicap
 • Kønsidentitetsforhold hos børn og unge under 18 år
 • Personer, der har begået, eller er i fare for at begå seksualkriminalitet
 • Seksualitet i forbindelse med udviklingsforstyrrelser og misdannelser
 • Seksuelle afvigelser


Har du sexologiske problemer, eller spørgsmål til emnet, er du altid velkommen til at kontakte klinikken helt anonymt på en af vores telefonrådgivninger, se kontaktinformation i boksen til højre.


OBS vedr. adgangsforhold på Sexologisk Klinik

Hvis du er gangbesværet og ikke kan gå på trapper, bedes du venligst meddele os dette, da vi ikke har elevator. Samtalen vil i givet fald foregå andetsteds med adgang til elevator.


Information til henvisere

Visitation af børn og unge under 18 år med kønsidentitetsforhold.

(ved alder over 18 år henvises direkte til Center for Kønsidentitet i København, Aalborg eller Odense)

Henvisningen bedes som minimum indeholde: 

 • Henvisningsdiagnose: D​Z768E4 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold UNS.
 • Beskrivelse af kønsubehag inkl omtrentligt begyndelsestidspunkt.
 • Beskrivelse af kropsubehag inkl omtrentligt begyndelsestidspunkt.
 • Tidligere somatiske sygdomme og behandling.
 • Er puberteten påbegyndt og i så fald ca hvornår
 • Aktuelt eller tidligere psykiatriske udredning og behandling (inkl diagnoser) 
 • Aktuelt eller tidligere somatiske sygdomme
 • Medicinsk status og/eller anden behandling. 
 • Misbrug alkohol /stoffer. 
 • Aktuelle sociale forhold (kort beskrivelse af den familiære situation og skoleforhold)
 • Yderlige oplyser, der skønnes relevante for udredning. 
 • Ønske om medicinsk behandling? ​


Information om problemområderne

Seksuelle problemer kan have været til stede altid, eller de kan være opstået senere. De kan være totale eller delvise, og de kan være situationsbestemte, f.eks. forekomme når partner er en del af den seksuelle akt, men ikke når man er alene.

Årsager til seksuelle problemer er sjældent entydige. Som regel er der flere faktorer, der spiller ind, både kropslige, psykiske og sociale.

Rejsningsproblemer

Rejsningsproblemer er vanskeligheder med at opnå eller holde rejsningen ved seksuel aktivitet og kan skyldes såvel fysiske som psykiske faktorer, hvor alder og sygdom eller konflikter i parforholdet kan spille ind.

For tidlig sædafgang

For tidlig sædafgang indebærer, at udløsningen indtræder meget tidligere end ønsket ofte før eller umiddelbart efter påbegyndelse af samlejet og før den seksuelle ophidselse er blevet tilstrækkelig høj, så orgasmen ikke føles tilfredsstillende. Der er biologisk variation i, hvor hurtigt mænd får udløsning men også psykiske faktorer bl.a. nervøsitet har indflydelse. 

Orgasmeproblemer

Hæmmet orgasme vil sige manglende eller stærkt forsinket orgasme. For nogle er evnen til orgasme til stede ved egen seksualitet men fraværende i samværet med en partner. Tilstanden er overvejende psykisk betinget, men den kan også skyldes aldersmæssige forandringer, sygdom eller visse former for medicin.

 Lubrikationsproblemer

Lubrikationsproblemer vil sige, at kvinden ikke opnår tilstrækkelig fugtighed (lubrikation) under det seksuelle samvær. Nogle gange er problemet mest udtalt sammen med partneren, hvor faktorer i parforholdet eller graden af stimulation har betydning. En del kvinder oplever denne type problemer i forbindelse med overgangsalderen, hvor kønshormonproduktionen falder.

Vaginisme

Vaginisme (skedekramper) er spasmer eller muskelkramper i bækkenbundsmusklerne, der omgiver skeden, hvilket gør det umuligt eller vanskeligt at indføre penis. Ofte findes der ingen fysisk forklaring. Vaginisme kan optræde som følgetilstand til en smertefuld lidelse i skeden eller kønslæberne eller andre smertefulde oplevelser.

Smerter

Smerter ved samleje (dyspareuni) skyldes ofte en lokal årsag, men man finder ikke altid en fysisk forklaring. Tilstanden kan forårsage en ond cirkel, hvor forventning om smerter vil hæmme den seksuelle lyst og kønsorganernes respons på stimulation med deraf følgende yderligere smerter.

Vulvodyni er en speciel smertetilstand, som er lokaliseret i kvindens kønslæber og indgangen til skeden og er også til stede i andre situationer end ved seksuelt samvær. Tilstanden opstår nogle gange efter en infektion.

Nedsat lyst

Man taler om nedsat eller manglende lyst til seksuel aktivitet (libido), når dette er hovedproblemet og ikke optræder som følge af andre seksuelle vanskeligheder. For at man kan tale om et lystproblem, skal personen selv være generet af det. Årsagerne til lystproblemer er mangfoldige, og ofte er mangel på seksuel lyst en naturlig følgevirkning af psykologiske problemer hos personen selv eller i parforholdet.

Øget seksuel aktivitet

Man kalder det hyperseksualitet, når den seksuelle aktivitet og lyst er så stor, at det er en gennemgribende plage for personen. Nogle taler om en afhængighed af sex i lighed med afhængighed af alkohol eller narkotika.  

Sygdom og handicap

Der findes en række sygdomme og handicap, som kan gøre det vanskeligt at have et normalt seksualliv. De seksuelle problemer kan direkte involvere kønsorganerne eller være sekundære i forhold til andre sider af sygdommen. Mange lægemidler kan give bivirkninger på det seksuelle område.

Behandling af seksuelle problemer

Man benytter psykoterapeutiske- medicinske- eller kirurgiske behandlinger over for seksuelle problemer. Der findes ikke effektive medicinske- eller kirurgiske behandlinger til alle seksuelle problemer. Hvis problemerne primært skyldes psykologiske faktorer, vil en psykologisk behandlingsform altid være nødvendig.

Sexologisk rådgivning består af psykoedukation og instruktion i øvelser tilpasset den enkeltes problemstilling.

Sexologisk samlivsterapi benytter sig af erfaringer fra flere terapiformer.

I samlivsterapi gælder det om at parret får gode erfaringer ved det kropslige samvær for bl.a. at fjerne præstationsangsten (angst for ikke at slå til). Man anvender kropslige hjemmeøvelser, hvor parret følger særlig instruktion i gensidig berøring. Sideløbende med disse øvelser kan anvendes videofilm eller andet instruktionsmateriale og terapeuten kan give information om anatomi mm.

Til nogle seksuelle problemer anvendes primært gruppeterapi, hvor man får mulighed for at møde andre med lignende problematik.

Nogle gange indledes behandlingen med mindfulness-meditation i gruppe for at øge opmærksomheden på kropslige indtryk og lægge mærke til ledsagende tankemønstre.


Hvad er kønsidentitet hos børn og unge?

Alle nyfødte får tildelt et køn. Det er den nyfødtes kønsorganer, der bestemmer kønnet. "Det ved fødslen tildelte køn" eller den korte version "fødselskøn" er den gængse betegnelse.

Kønsidentitet er den opfattelse man har af, hvilket køn man er. For nogle passer den ikke med det ved fødslen tildelte køn. Oplevelsen af uoverensstemmelse mellem det ved fødslen tildelte køn og den opfattede kønsidentitet kan betegnes transkønnethed.

 

Undersøgelse og behandling

Transkønnethed er ikke en sygdom, men de, der oplever deres krop så anderledes, at det giver gener og ubehag, kan få forskellige former for hjælp. Det kan være enkeltstående rådgivning og vejledning, længerevarende samtaleterapi, hormonbehandling og for nogle kønskorrigerende kirurgi, når de er blevet voksne. Henvisning sker via egen læge eller via en anden behandler (læge eller psykolog i psykiatrien).

 

Behandlerteam

Det multidisciplinære team, der tilbyder børn og unge mulighed for rådgivning, vejledning, observation og behandling i forhold til tanker og følelser omkring transkønnethed og kønsidentitet, består af forskellige behandlere fra forskellige enheder i Region Hovedstaden. 

· Sexologisk Klinik, Region Hovedstadens Psykiatri

· Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg, Region Hovedstadens Psykiatri

· Klinik for Vækst og reproduktion, Rigshospitalet

· Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet​


Seksuelle forhold mellem børn og voksne samt voldtægt er strafbare handlinger, ligesom forskellige andre seksuelle aktiviteter, som f.eks. exhibitionisme (blottere) og voyeurisme (kiggere), er strafbart. Straffeloven forbyder desuden fremstilling og udbredelse, salg og besiddelse af børnepornografi.

Lovgivningsmæssigt har vi i Danmark en seksuel lavalder, der gør det strafbart at have et seksuelt forhold, hvor den ene part er under 15 år. Siden 1976 har den seksuelle lavalder været ens for hetero- og homoseksuelle forhold. Hvis den unge er betroet i ens varetægt, som elev eller stedbarn, er grænsen dog 18 år.

Hvad er pædofili?

Der kan være forskel på pædofile handlinger og den psykiatriske diagnose pædofili, som er betegnelsen for de mennesker, der fortrinsvis tiltrækkes seksuelt af præpubertets børn, ofte børn af en bestemt aldersklasse og køn. Seksuel aktivitet med voksne har ingen tiltrækning på pædofile. Der er pædofile som aldrig udlever deres seksualitet, som altså aldrig udfører en pædofil handling. Ved pædofile handlinger forstår man seksuelle aktiviteter mellem en voksen og et barn. Det kan dreje sig om en voksen mand, der reelt ville have foretrukket en voksen kvinde som seksualpartner, hvis det kunne have ladet sig gøre. I psykiatrisk forstand er en sådan mand ikke pædofil, men han er naturligvis seksualkriminel. Redaktør