​​

Centrets opgaver

​​

Centrets opgaver er

 • at diagnosticere, behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykiatriske lidelser af en sådan sværhedsgrad, at behandling må finde sted i hospitalsregi
 • at uddanne alle faggrupper inden for de sundhedsfaglige uddannelser på både grund- og videreuddannelsesniveau
 • at forske inden for det psykiatriske felt

Centrets mål med behandling, uddannelse og forskning er

 • at patienter bliver helbredt eller får øget færdighed i at mestre egen sygdom og livssituation
 • at patientforløb er sammenhængende og af ensartet høj kvalitet
 • at patienter er tilfredse med undersøgelse, behandling, pleje, service og kommunikation
 • at forskningen foregår på et højt niveau, og at resultater implementeres i praksis
 • at uddannelse på grund- og videreuddannelsesniveau er af høj kvalitet, og studerende får lyst til at arbejde på Psykiatrisk Center Nordsjælland 

Målene nås ved

 • at patienterne tilbydes specialiseret psykiatrisk diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering på et højt fagligt niveau ved brug af evidensbaserede behandlingsformer og med tæt inddragelse af patienten selv og patientens netværk
 • at vi løbende forbedrer den daglige kerneydelse og anvender systematisk læring og videndeling som grundlag for forbedringer
 • at patientbehandlingen er organiseret i velstrukturerede forløb med høj grad af kontinuitet behandler og patient imellem og på det mindst indgribende niveau
 • at patientforløbet er sammenhængende i forhold til somatiske hospitaler, øvrige psykiatriske centre, kommunale samarbejdspartnere og mellem Psykiatrisk Center Nordsjællands forskellige tilbud
 • at der fokuseres på fysisk sundhed som en del af den psykiatriske behandling
 • at der skabes gode forskningsmiljøer, som arbejder tæt sammen med klinikken
 • at studerende og ansatte under videreuddannelse inddrages aktivt i planlægning af deres uddannelse

Redaktør