Introduktionsprogram og kompetenceudvikling

Når du starter, tilbydes du et udbygget introduktionsprogram og løbende under din ansættelse vil der være tilbud om relevant kompetenceudvikling i forhold til arbejdet på rehabiliterende afsnit.

Følgende elementer kommer til at indgå i introduktionsprogrammet for vores nye medarbejdere. Detaljer i programmet er ikke helt på plads, men vi opdaterer løbende, så hold øje her.

  • 2 dage med undervisning i safewards ved post.doc. Jakob Hvidhjelm og forskningsleder Jesper Bak, begge fra Psykiatrisk Center Skt. Hans
  • 3 dage med undervisning i et low arousal-inspireret redskab til bedre trivsel og mindskelse af konflikter særligt tilrettelagt i forhold til borgere med et aktivt misbrug ved psykolog Trine Uhrskov
  • 3 dage med fokus på kommunikativ og psyko-fysisk deeskalering med vedligeholdelsestræner
  • 2 dag med undervisning i behandling af patienter med dobbeltdiagnoser
  • Kommunerne holder oplæg om kommunernes juridiske arbejdsvilkår, deres visioner og tilgang til behandling
  • Derudover bliver der afholdt en dag med undervisning i KAT (kognitiv adfærdsterapi ) og forbedringsarbejdet på centret, og der bliver afsat tid til simulationstræning


Redaktør