​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

På vej mod Fremtidens Akutmodtagelse

Om den intensive akutmodtagelse 2121
Den lukkede akutmodtagelse er placeret centralt på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød - lige overfor vores somatiske søsterhospital Nordsjællands Hospital. 

Afsnittet er et lukket akut modtageafsnit oprindeligt indrettet med 14 sengepladser. Afsnittet behandler patienter, der lider af akut psykisk sygdom, som har brug for en hurtig og intensiv undersøgelses- og behandlingsindsats. Patienterne er i akutmodtagelsen i en kort perioder på max syv døgn, inden de enten udskrives (oftest som tilknyttet et ambulant tilbud) eller overflyttes til et døgnafsnit. 

Behandlingsteamet består af læger, psykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger,  fysioterapeut, socialrådgiver og ergoterapeut. Patienterne lider ofte af svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre psykoser. 
Socialpædagog Daniel i kaffebaren

Akutmodtagelsen er for mange patienter indgangsporten til psykiatrisk pleje og behandling, og afsnittet har derfor et omfattende samarbejde med alle centrets øvrige indlæggelsesafsnit og ambulante tilbud. I praksis koordineres en stor del af dette samarbejde via de daglige konferencer med FACT-teams og visitationskonferencer med øvrige døgnafsnit og akutteam. Akutmodtagelsen er centrum for visitation og flow, som varetages af flowmasterfunktion.

Intensiv Akutmodtagelse 2121 har et tæt samarbejde med Åben Akutmodtagelse 2122 med fælles sekretariat.

Afdelingssygeplejerske Sandra og sygeplejerske Karen​

Hvorfor genstarter vi afsnittet?
Efter flere år med generationsskifte og udskiftning i personalegruppen står vi i praksis​ overfor at genåbne og genstarte et helt nyt afsnit - med ny ledelse og nye teams. Vi har aktuelt kun 5 intensive  sengepladser åbent, mens vi støt og roligt rekrutterer, ansætter, team-opbygger og kompetenceudvikler til det vi i samarbejde med søsterafsnittet Åben Akutmodtagelse (afsnit 2122) har valgt at kalde Fremtidens Akutmodtagelse.

Vi har fokus på behandlings-, pleje- og arbejdsmiljøet herunder forbedrede fysiske rammer på afsnittet og er igang med en målrettet rekrutteringsindsats for at sikre de rette kompetencer i afsnittet generelt og en ordentlig kompetencefordeling på tværs af vagtlag​.​​

Dertil gennemfører vi en betydelig opnormering på behandlersiden samt ændringer vedrørende patientlogistik, visitation og flow. I tilknytning til afsnittet opnormeres der med socialsygeplejerske og socialoverlæge, og der er socialpædagoger​, socialrådgiver, psykolog  samt specialpsykologer under uddannelse på afsnittet.

Afsnittet genåbner løbende sengepladserne henover sommeren og sensommeren 2022, når afsnittet melder klar til det. ​
​Social- og sundhedsassistent Josefine og sygeplejerske Mikkel i gang med filmoptagelserne til rekrutteringsfilmen

Filmen om os
Som et led i rekrutteringen til det nye afsnit, har vi lavet en film om os, vores værdier og vores kultur. Vi er rigtig glade for filmen, da den viser vores gode kollegaskab, den positive energi, der er på afsnittet og også lidt om, hvordan vi arbejder.​ Har du set den​?​​​​
Redaktør