Vi tilbyder et spændende arbejde i psykiatrien

Fordele ved at arbejde som reservelæge eller lægevikar på Psykiatrisk Center Nordsjælland 

Som reservelæge eller lægevikar hos os får du god mulighed for at tilegne dig almen psykiatrisk erfaring i et dynamisk lægefagligt miljø. 

Vi støtter op omkring opnåelse af kompetencer som kvalificerer til videreuddannelse som speciallæge i psykiatri.

Og så tilbyder vi selvfølgelig planlagt supervision og bed-side oplæring ved seniore kolleger og speciallæger.

Kontakt klinikchef Anne-Marie Bangsgaard Jørgensen eller klinikchef Thomas Tellier, hvis du vil vide mere. 
Læs mere: Job som læge på PCN

Forskning 

Er du interesseret i forskning, tilbyder centrets forskningsenhed sparring og rådgivning i forhold til forskningsprojekter - såvel igangværende som fremtidige.

Forskningsenheden er synlig i den daglige klinik. 

Forskningsenheden forestår ugentlig sam-rating og videnskabelige fremlæggelser ( journalclub).

Om vagterne

Der er fælles vagtlag med vagt på tjenestestedet i Hillerød. I Helsingør er der rådighedsvagt fra bolig. 

Der er direkte supervision ved speciallæge fra kl. 15.00-20.00, når du har vagt i akutmodtagelsen. 

I forbindelse med vagtplanlægning tages så vidt muligt hensyn til den enkeltes ønsker. 

Godt kollegialt miljø

Psykiatrisk Center Nordsjælland er kendt for sit gode og rummelige kollegiale miljø, hvor yngre læger møder opbakning og hvor der er tid og plads til humor og uformel samvær.

Tilbage til "Job som læge"

Redaktør