​​​​​

Strategier og planer

​Som en del af Region Hovedstadens Psykiatri er vores opgave at sikre den konkrete udmøntning af de politiske visioner og mål for fremtidens psykiatri. 

Centrets målsætninger for 2021 er beskrevet i årsaftalen. Målene er sat med udgangspunkt i regionens og psykiatriens strategi- og styringsdokumenter.

Årsaftale 2021 mellem Psykiatrisk Center Nordsjælland og Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftalen fortæller, hvilke mål centret skal opnå i 2021.

Strategi- og styringsdokumenter:

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2021

Fokus, forenkling og forbedring i Region Hovedstadens Psykiatri 2019-2021
Redaktør