Administration

​Administrationen fungerer som sekretariat for centerledelsen og løser opgaver på tværs af centrets afdelinger og afsnit

Administrationen løser opgaver inden for områderne:​

  • Ledelsessekretariat (økonomi, it, ​drift, hr/personale, kommunikation, arbejdsmiljø, jura, projektledelse, sekretariatsbetjening)​
  • Kvalitet og udvikling
  • Lean


Kontakt administrationen på tlf. ​38 64 30 02.

Redaktør