Center Nordsjælland

​​Psykiatrisk Center Nordsjæ​lland er en del af Regions Hovedstadens Psykiatri

​​​​​

Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af Regions Hovedstadens Psykiatri. 
​​
Centret har afdelinger i Hillerød, Helsingør og Frederikssund og består af

Akutmodtagelse:

  • 1 skadestue / åben modtagelse med 9 senge
  • 1 intensiv (lukket) modtagelse med 14 senge

Sengeafdelinger:

  • 5 åbne døgnafsnit med i alt 9​0 senge
  • 2 intensive afsnit med i alt 33 senge
  • 1 ældrepsykiatrisk afsnit med 16 senge

Ambulatorier:

  • 3 distriktspsykiatriske afsnit med tilknyttede OP-teams - opsøgende psykiatriske teams
  • 1 OPUS-team - med tidlig, opsøgende indsats over for unge mellem 18 og 35 år med debuterende psykoser
  • 1 psykiatrisk ambulatorium
  • 1 ældrepsykiatrisk ambulatorium

Administration:

Administrationen fungerer som sekretariat for centerledelsen og varetager opgaver for hele centret inden for områderne: HR/personale, kvalitetssikring, arbejdsmiljø, økonomi, kommunikation, lean og drift/teknik

Redaktør