​​​​​​​​​​​​

Akutteam

​Akutteamet er et supplerende tilbud til den akutte psykiatriske hospitalsbehandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød og giver mulighed for at rykke ud i borgerens nærmiljø og yde en hurtig psykiatrisk indsats - og eventuelt forebygge indlæggelse.

Akutteamet er et rådgivnings- og behandlingstilbud til borgere bosat ​i Nordsjælland.
Teamets opgave er at sikre en hurtig indsats ved akut opståede psykiatriske problemer. 

Målgruppe

  • Mennesker med svær angst
  • Mennesker i krise
  • Mennesker med forværring af psykotiske problemstillinger
  • Mennesker med øget irritabilitet og vredesudbrud
  • Mennesker med tristhed og selvmordstanker
  • Pårørende, naboer, kolleger mv.

Akutteamets ansatte
Akutteamet består af sygeplejersker, læger, psykologer og ​socialrådgiver.
​​​​

Redaktør