Akutteam

​Akutteamet er et supplerende tilbud til den akutte hospitalsbehandling og giver mulighed for at rykke ud i borgerens nærmiljø og yde en hurtig psykiatrisk indsats - og eventuelt forebygge indlæggelse.

​​​​​

​Målgruppe

  • Mennesker med svær angst
  • Mennesker i krise
  • Mennesker med forværring af psykotiske problemstillinger
  • Mennesker med øget irritabilitet og vredesudbrud
  • Mennesker med tristhed og selvmordstanker
  • Pårørende, naboer, kolleger mv.

Akutteamets ansatte
Akutteamet består af 4 sygeplejersker, 2 psykologer, 1 socialrådgiver og 1 ledende psykolog.
​​​​

Redaktør