Hvem kan henvende sig?
Alle - patienter, pårørende, venner, naboer, kolleger mv. - kan henvende sig døgnet rundt og få hjælp eller rådgivning i akutte psykiatriske tilfælde.

Akutmodtagelsen
Akutmodtagelsen består af to afsnit, et akutteam og det psykiatriske akutberedskab.

Adresse:
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

Afsnit 2122 - Psykiatrisk skadestue og åbent afsnit med 9 senge
Tlf. 38 64 32 00​

Afsnit 2121 - intensivt afsnit med 14 senge
Tlf. 38 64 32 20​

Akutteam, der yder rådgivning og har mulighed for at rykke ud til patienter og yde akut psykiatrisk hjælp i nærmiljøet. 

Andre muligheder for a​kut psykiatrisk indsats
Psykiatrisk a​ku​tb​e​redskab​ - beredskab, der svarer til lægeambulancen på det somatiske område og træder til i svære akutte psykiatriske tilfælde, hvor der er brug for at rykke ud til patienterne. Kan kun benyttes via politi ​eller 1813.

Kontakten til akutberedskabet går via vagtcentralen (1813 eller 112) 
Politi (114 eller 112)

Hvem, der bedst kan hjælpe i den aktuelle situation, afhænger af omstændighederne, men både akutmodtagelse, politi og vagtcentral kan tage imod henvendelser og viderestille til rette instans.