​​​​

Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

​DAT-teamet tilbyder dialektisk adfærdsterapi til patienter bosiddende i Nordsjælland med selvskadende adfærd og vanskeligheder med at håndtere stærke følelser.

​I DAT lærer du nye færdigheder til at håndtere følelser og til at finde en balance imellem at forandre og acceptere følelser og problemer.

Færdighederne lærer du i en gruppe, og samtidig går du ugentligt i individuel terapi ved en psykolog. Der er desuden en telefonrådgivning, du kan bruge i krisesituationer til at få hjælp til at bruge de nye færdigheder.

Når du er indskrevet i DAT, vil al behandling blive varetaget af DAT-teamet, som består af psykologer og læge.

Behandlingen foregår i Hillerød og varer i 2 år. Herefter vil du blive udskrevet eller viderehenvist til det behandlingstilbud, du har behov for.

Henvisning

Alle DAT-patienter tilknyttet DAT-teamet er henvist internt fra centrets egne ambulante eller sengeafsnit. DAT-teamet modtager kun patienter bosiddende i PCN's optageområde.

Efter modtaget henvisning tages henvisningen op på et DAT-teammøde, og der vurderes det om patienten vil have gavn af et DAT-forløb. 

Patienten betragtes ikke som endeligt visiteret til behandlingen, før der er skrevet kontrakt med patienten.


Redaktør