Distriktspsykiatri

​Distriktspsykiatriens hovedmålgruppe er de sværest kronisk sindslidende. Det kan være psykotiske patienter uden sygdomserkendelse med ringe motivation for behandling, psykotiske med misbrug m.fl.​

​​

​Psykiatrisk Center Nordsjælland har 3 distriktspsykiatriske afsnit:


DP Hillerød (afsnit 2025)

DP Helsingør (afsnit 2723)

F-ACT Frederikssund (afsnit 5241)


Kontakten
Kontakten foregår ofte i patientens hjem, men kan også foregå ved ambulant fremmøde i centre​t. ​

Kontaktformen er i starten ofte opsøgende. Det vil sige, at det er behandlernes ansvar at skabe og holde kontakten med patienten. 

For at etablere et godt samarbejde omkring de problemer, patienten har, er det vigtigt, at patienten føler sig tryg og har tillid til bahandleren. Behandleren har derfor fokus på at opbygge en god relation til patienten.  

Når kontakten er etableret og patienten er kommet i behandling, kan tilknytningen til distriktspsykiatrien ofte vare flere år. 

Behandlingen
Patienterne får behandling med støttende samtaler og som regel også medikamentel behandling. Senere, når sygdommen har stabiliseret sig, får patienterne tilbud om undervisning i at takle deres sygdom (psykoedukation).

Behandlingen foregår med patientens samtykke. Hvis vi skønner, at patienten er til fare for sig selv eller andre, samarbejder distriktspsykiatrien med de praktiserende læger, kommunen og andre instanser for at få patienten indlagt på psykiatrisk døgnafsnit, så patienten kan få den hjælp han/hun har brug for i den aktuelle sygdomsfase.

Distriktspsykiatrien holder sig løbende orienteret om indlæggelsen og følger patienten tæt i udskrivningsfasen sammen med de kommunale samarbejdspartnere, da tiden efter udskrivning ofte kan være svær for patienten.

Samarbejde med de pårørende
Alle patienter har en sundhedsfaglig kontaktperson, og de pårørende inddrages så vidt muligt under hensyntagen til patientens ønsker. Pårørende kan under alle omstændigheder modtage tilbud om undervisning i psykiske sygdomme, herunder skizofreni. 

Samarbejde med kommunen
Distriktspsykiatrien har et meget tæt samarbejde med kommunernes socialpsykiatri for at sikre sammenhæng i den samlede indsats. Patienterne har ofte en socialfaglig kontaktperson i kommunen, som med patientens samtykke samarbejder tæt med patientens sundhedsfaglige kontaktperson i distriktspsykiatrien. 

Distriktspsykiatrien har viden og kompetence inden for sygdombehandling, og den socialfaglige kontaktperson hjælper patienten med træningsaktiviteter i forhold til at bo og klare sig i eget hjem med de udfordringer som kan være der. Samlet set sikrer det den bedst mulige indsats og løbende opfølgning.​

Redaktør