​​​​​​​

Afsnit 2622 Psykiatrisk Ambulatorium OPUS

Psykiatrisk Ambulatorium Afsnit 2622 - OPUS er et tværfagligt behandlingstilbud til unge voksne med skizofreni eller med mistanke om skizofreni/skizotypi.

​Behandling​
Behandlingen er tilrettelagt omkring et samarbejde med en fagperson fra teamet – en fast kontaktperson/primærbehandler. Der er samtaler hver/hver anden uge.

Din familie/dit netværk inddrages i behandlingen – efter aftale med dig – så tidligt som muligt. Den pårørende kan således deltage allerede i 1. samtale med dig.

Primærbehandlerens funktion er at sikre kontinuitet og sammenhæng i dit behandlingsforløb.

Alle patienter får en ”kriseplan” – her er aftalt, hvor du kan rette henvendelse til, og hvem du kan ringe til ved særlige behov.

Behandlingen tilrettelægges i gruppeforløb og som individuelle forløb.

Aktiviteter
Psykoedukation: Både du og dine pårørende tilbydes psykoedukation,  dvs. undervisning i sygdomme, diagnose, symptomer, årsager, sygdomsforløb og behandling.

SocialFærdighedsTræning (SFT): SFT er et fast tilbud til alle patienter. Denne aktivitet foregår som udgangspunkt i gruppe. Der er tale om en form for kognitiv adfærdsterapi, hvor der bliver lagt vægt på, at du og de andre deltagere er aktive og tager stilling til forskellige sociale situationer. Der samarbejdes om: kommunikative færdigheder, mestring af symptomer, ansvar for egen medicin og konfliktløsning.

Fysisk træning: Afsnittet har et træningsrum, hvor der er mulighed for fysiske aktiviteter. Der er også mulighed for behandling i kropsgruppe.

Flerfamiliegruppe: Afsnittet tilbyder aktiviteten som et forløb med seks patienter og deres pårørende. Familierne deler viden og erfaringer – og et gennemgående element er problemløsningsmodellen. Processen ledes/guides af to terapeuter.

Teamets ansatte
Teamet består af 10 personer, og vi yder en tværfaglig behandling.

Afsnittet har følgende faggrupper: læge, sygeplejersker, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, sekretær og socialrådgiver.

Mere information
Læs mere i vores velkomstfolder, som du finder i kolonnen til højre.

Redaktør