Opsøgende psykiatri

​Målgruppen for den opsøgende psykiatri er patienter mellem 18 – 65 år.Den diagnostiske målgruppe er skizofreni, paranoid psykose, skizoaffektiv psykose og bipolær affektiv psykose.

​Psykiatrisk Center Nordsjælland har 3 opsøgende psykiatriske teams (OP-teams), som ligger under distriktspsykiatrien:

Målgruppe
Karakteristisk for patienterne er, at de har vanskeligt ved at udnytte distriktspsykiatriens tilbud og/eller 
  • har gentagne behandlingsbrud, hyppige indlæggelser
  • mangler compliance og sygdomsindsigt
  • har misbrug af stoffer, alkohol, vedvarende eller intermitterende
  • har retslig foranstaltning
  • har kraftigt nedsatte funktionsfærdigheder
  • er hjemløs eller i fare for at miste sin bolig
  • tilhører den diagnostiske målgruppe og er i kontakt med den praktiserende læge, socialforvaltning eller andre instanser, men ikke har magtet eller kunnet motiveres for at søge hjælp eller har været svær at skabe kontakt til på grund af hyppige flytninger eller hjemløshed.
​​​
Redaktør