​​​​​​​​

Afsnit 2022 Psykiatrisk Ambulatorium

​I Psykiatrisk Ambulatorium Afsnit 2022 undersøger og behandler vi patienter med ikke-psykotiske lidelser.

​Ambulatoriet tilbyder behandling i tidsafgrænsede forløb til patienter med bestemte diagnoser - pakkeforløb. Pakkeforløbene er udarbejdet af kliniske eksperter med henblik på at sikre, at patienter, der fejler det samme, får den samme behandling i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Behandlingen tilrettelægges efter en konkret vurdering og plan. Den foregår primært i gruppeforløb og i mindre grad som individuel behandling.

Vi behandler patienter med lidelser inden for følgende diagnosegrupper:

  • Angst
  • Depressioner
  • Personlighedsforstyrrelser
  • PTSD

Mere information
Læs mere i vores velkomstfolder, som du finder i kolonnen til højre.

Redaktør