Ambulant behandling

​Psykiatrisk Center Nordsjælland tilbyder ambulant behandling til patienter, der har behov for behandling, men ikke for indlæggelse.


Henvisning
Henvisning til ambulant behandling aftales med egen læge, lægen i Akutmodtagelsen​ (Psykiatrisk skadestue) eller med lægen på sengeafsnittet, hvis patienten tidligere har været indlagt.

Ambulante tilbud
Centret har følgende ambulante behandlingstilbud til forskellige patientgrupper: