Henvisning
Henvisning til ambulant behandling aftales med egen læge, lægen i Akutmodtagelsen​ (Psykiatrisk skadestue) eller med lægen på sengeafsnittet, hvis patienten tidligere har været indlagt.

Ambulante tilbud
Centret har følgende ambulante behandlingstilbud til forskellige patientgrupper: