​I Region Hovedstadens Psykiatris pjecer kan du få generel information om de forskellige typer af døgnafsnit. Pjecer​​.​

Intensive døgnafsnit

​​De intensive døgnafsnit varetager behandlingen af alle patienter, som har behov for døgnindlæggelse i et lukket beskyttet miljø.​​​

Ældrepsykiatrisk døgnafsnit

​Ældrepsykiatrisk døgnafsnit 2222 er placeret i Hillerød, men dækker hele optageområdet, det vil sige 9 kommuner i Nordsjælland.​

Åbne døgnafsnit

​De almenpsykiatriske døgnafsnit varetager behandlingen af alle patienter, som har behov for døgnindlæggelse i et åbent miljø.​