Åbent døgnafsnit 2221

​Afsnit 2221 er et åbent afsnit med 16 senge - heraf 3 brugerstyrede.

​Afsnit 2221 har 16 åbne senge heraf 3 brugerstyrede senge.

​Vi behandler mennesker på 18 år og derover, der lider af psykisk sygdom og som har brug for behandling og støtte døgnet rundt. Sygdommene kan fx være svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre psykoser.

Behandlingen består af undersøgelse, vurdering mhp. diagnostik, medicinsk behandling i kombination med samtaleterapi - individuelt eller i gruppe, miljøterapi og undervisning (psykoedukation). Desuden kan behandlingen omfatte ergo- og fysioterapi samt vurdering og koordinering af sociale foranstaltninger.​

​Brugerstyrede senge

Vi tilbyder brugerstyrede senge på Åbent Døgnafsnit 2221.

​​En 'brugerstyret seng' vil sige, at brugeren (patienten) kan indgå kontrakt med det psykiatriske center om at kunne indlægge sig selv, når de ønsker det. ​

Tilbuddet er tiltænkt mennesker, som i mange år har været ramt af svær psykisk sygdom, og som allerede er kendt i afsnittet og følges tæt - men som ikke har fået nok ud af de eksisterende behandlingstilbud.  

En af fordelene ved at kunne indlægge sig selv er, at patienten kan få lov til at være herre over sin egen situation, når det brænder på. Hvis patienten og familien er urolige for, at en psykotisk episode er på vej, skal der ikke en lægelig vurdering til, for at komme ind på hospitalet. 

Hvis patienten endnu ikke har udskrevet sig selv efter fem dages indlæggelse, er det op til lægerne at vurdere, om der stadig er et behov for at være på hospitalet. I så fald overgår patienten til almindelig indlæggelse.

​Selvom der er indgået kontrakt til patientstyret indlæggelse, kan patienten stadig blive indlagt på sædvanlig vis. Regler og retningslinjer er beskrevet nøje i kontrakten.

Redaktør