Afsnit 2421

2421 er et åbent døgnafsnit i Hillerød med plads til 16 patienter. Afsnittet har specialfunktion med fokus på udredning og behandling af​ yngre voksne med debuterende sygdom indenfor psykoseområdet. 

Målgruppe 
Afsnittet har specialfunktion med fokus på udredning og diagnostisk afklaring under indlæggelse, primært indenfor psykoseområdet. Målgruppen er yngre voksne i alderen 18 – 35 år. Det vil ofte være personer, som ikke tidligere - eller blot få gange - har været indlagt i psykiatrisk regi. 

Personale
Personalet består af vores overlæge i psykiatri, specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, socialrådgiver og fysioterapeut. Derudover er vi uddannelsesafsnit for elever og studerende inden for alle de nævnte personalegrupper.

Behandling
Under din indlæggelse vil der være flere forskellige former for behandlingsaktiviteter. På afsnittets ugeskema har vi aktiviteter såsom træningsrum, afspænding, recovery- og psykoedukationsgruppe og der arbejdes generelt med social færdighedstræning i vores strukturerede miljø. Du vil under din indlæggelse blive introduceret til og arbejde med den kognitive terapi og metode. 
Alle patienter indlægges på enestue med bad og toilet.​

Samarbejde
Vi prioriterer pårørendesamarbejde- og samtaler, og for patienter med børn eller mindre søskende er der mulighed for en familiesamtale ved behov. Derudover har vi et godt samarbejde med OPUS og andre ambulante afsnit under Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner, socialpsykiatri osv.
Bemærk: Det accepteres ikke, at du eller dine pårørende er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.


Redaktør