Udskrivning

​Når du bliver udskrevet fra behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland, får du udleveret 'Udskrivningsguiden'.

Når du bliver udskrevet fra behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland, får du udleveret 'Udskrivningsguiden'.

Udskrivningsguiden er en pjece med informationer, råd og vejledning om de emner, der typisk fylder meget i forbindelse med en udskrivning. Det kan fx være:

  • Hvem udgør mit netværk – privat og professionelt?
  • Hvad skal der være styr på, før jeg forlader det psykiatriske afsnit?
  • Hvem overtager ansvaret for min behandling?
  • Hvordan kommer jeg videre økonomisk og socialt, og hvem kan jeg kontakte i kommunen?
  • Hvor går jeg hen, hvis jeg får det dårligt igen?​
Udskrivningsguiden indeholder desuden konkrete værktøjer, der kan hjælpe i forberedelsen af udskrivningen. 

Den trykte udskrivningsguide suppleres af hjemmesiden www.udskrevet.dk. Ud over indholdet fra guiden finder du på hjemmesiden en række film, og du har også mulighed for at fortælle om din egen udskrivning. 

Du kan downloade udskrivningsguiden i pdf-format på www.udskrevet.dk

​​

Psykiatrisk følge-hjem ordning

Følge-hjem ordningen er et tilbud til patienter i Psykiatrisk Center Nordsjælland i forbindelse med udskrivelse. Ordningen går ud på at sikre tryghed og sammenhæng i det videre forløb.

Ideen med ordningen er at inddrage dig og dit netværk i planlægningen af, hvad der skal ske i forbindelse med udskrivelsen. På den måde kan vi sammen sikre, at det videre forløb er koordineret med både dine pårørende, kommunen og andre professionelle instanser.

Hvem kan blive tilknyttet ordningen
Ordningen er målrettet patienter med misbrug og almene psykiatriske lidelser - dog ikke patienter, der i forvejen er tilknyttet OP-teamet og Distriktspsykiatrien.

Du aftaler med personalet på afsnittet, om du kan blive tilknyttet følge-hjem ordningen.

Hvem er vi?
Følge-hjem ordningen varetages af to psykiatriske sygeplejersker. Den ene er tilknyttet Akutmodtagelsen i Hillerød på fuld tid. Den anden deler sin arbejdstid mellem vores afdelinger i Frederikssund og Helsingør.

Typiske indsatsområder

  • Vi hjælper dig med at sikre, at du får den støtte, du har brug for, når du kommer hjem.
  • Vi besøger dig derhjemme og støtter dig med at komme i gang igen.
  • Vi kan også tage med dig til møde i kommunen, på misbrugscenter og lignende.
  • Derudover vejleder vi dig i, hvordan du undgår at blive genindlagt.​
Redaktør