Behandling

​​

Psykiatrisk Center Nordsjælland varetager undersøgelse og behandling af psykisk syge patienter enten ambulant eller ved indlæggelse i døgnafsnit. 

Behandlingen afhænger af den enkelte patients sygdomsbillede og vil tage udgangspunkt i en eller flere af følgende behandlingsmetoder: medicin, kognitiv adfærdsterapi, ergo- og fysioterapi, miljøterapi og socialfaglig rådgivning og støtte.​

Således indgår der i behandlingen af psykiatriske patienter elementer fra en række forskellige faggruppers specialviden, der samlet tager sigte på at restituere patientens funktionsniveau, sociale kompetencer og personlige integritet.

Behandlingen tilrettelægges sammen med patienten og efter konkret aftale med patienten kan pårørende , praktiserende læger, kommuner og andre inddrages efter behov.​

Redaktør